طراحی سایت
جمعه 03 اسفند 1397
EN

1) برنامه هدایتی - حمایتی تحقیقات اساتید دانشگاه‌ها و موسسات (بهتام)

پژوهشگاه نیرو در راستای مأموریت مدیریت تحقیقات در صنعت برق و انرژی کشور و به منظور انسجام در تحقیقات و دست‌یابی به اهداف پژوهش و فناوری این صنعت، طرح‌های حمایتی متنوعی شامل طرح اعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگاه (استاد)، طرح حمایت از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی و طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری را به اجرا در می‌آورد. در همین راستا برنامه هدایتی –حمایتی اساتید دانشگاه و موسسات (بهتام) به منظور ایجاد هماهنگی بین تسهیلات اعطایی و تقسیم عادلانه حمایت‌ها، انسجام در تحقیقات، جلوگیری از انجام تحقیقات موازی و تکراری و هم‌چنین ایجاد ارتباط این طرح‌های حمایتی با پروژه‌‎های فناورانه تحت نظارت معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو و پروژه‌های در حل انجام گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه تدوین شده است.
آیین نامه طرح بهتام دریافت
فرم پیشنهاد مقدماتی دریافت
فرم پیشنهاد تفصیلی دریافت
فرم درخواست حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری تخصصی دریافت
فرم درخواست تسهیلات خرید مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی دریافت
فرم درخواست تسهیلات تشویقی پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری تحت حمایت دریافت
فرم درخواست صدور مجوز استفاده از امکانات پژوهشگاه دریافت
فرم درخواست صدور مجوز تمدید قرارداد حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری دریافت

2) پژوهشگران پسادکتری (تفاهم‌نامه با بنیاد ملی نخبگان)

پژوهشگاه نیرو در راستای سیاست حمایت از ایده‌های بدیع و نوآورانه و نیز برای تحکیم ارتباط میان دانشگاه و صنعت برق کشور، تلاش خواهد کرد تا با بهره‌گیری از حضور اساتید دارای کرسی استادی و نیز اعضای هیئت علمی وابسته، از تحقیقات پسادکتری، مشروط به آنکه در راستای طرح‌های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه باشند، حمایت نموده و هم‌چنین برای جلب حمایت سایر نهادهای دخیل در حوزه حمایت از تحقیقات، کوشش نماید.
تفاهم نامه همکاری وزارت نيرو و بنياد ملی نخبگان در خصوص محققان پسادکتری دریافت
شیوه‌نامه بکارگیری محققان پسادکتری دریافت
فرم پیشنهاد مقدماتی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم پیشنهاد تفصیلی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت

3) پژوهشگران پسادکتری(با حمایت مالی پژوهشگاه نیرو)

فرم پیشنهاد مقدماتی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم پیشنهاد تفصیلی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم تعهد محضری طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم تمدید طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
شیوه نامه حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت

4) عضو هیات علمی وابسته پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو به منظور حمایت از توسعه دانش و فناوری در زمینه‌های کلیدی و اولویت‌دار صنعت برق، به‌ویژه در حوزه‌های نوپدید و یا حوزه‌های دارای رشد سریع، فرصت‌های پژوهشی‌ای را تعریف نموده و برای دوره‌های زمانی نوعاً پنج ساله (قابل تمدید برای یک دوره دیگر) به استادان جوان و برجسته دانشگاه اعطاء می‌کند. اين اعضاء با توجه به عناوین فرصت‌های تعیین شده توسط پژوهشگاه و مشروط به ارائه پیشنهاد طرح تحقیقاتی متناسب با عناوین دارای اولویت صنعت برق و پژوهشگاه نیرو، از سوی رئیس دانشگاه معرفی شده و با حكم رئیس پژوهشگاه نیرو همکاری خود را آغاز می‌نمایند.
شیوه نامه انتخاب، پذیرش و همکاری عضو وابسته پژوهشگاه نیرو دریافت

5) اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و دانشگاه و پژوهشگران پژوهشگاه؛

به منظور برقراری ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگران صنعت برق و پژوهشگاه، با هدف اعتلای پژوهش در کشور، دانشگاه و پژوهشگاه اقدام به ارائه فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت علمی/ پژوهشگران خواهد نمود. فرصت مطالعاتی مأموریتی است که به اعضای هیئت علمی واجد شرایط و منتخب دانشگاه/ پژوهشگران صنعت برق و پژوهشگاه اعطاء می‌شود تا برای مدتی معین، به منظور انجام مطالعات و تحقیقات واگذار شده به دانشگاه از سوی پژوهشگاه، در پژوهشگاه/ دانشگاه حضور یابند.

6) حمایت از انجمن‌های علمی

 

پورتال پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی (صبا)