پنجشنبه 10 خرداد 1403
 • انجام مطالعات لازم و مشارکت در تدوین پیشنهاد در خصوص نحوه ساماندهی، برنامه ریزی، جذب، نگهداری و توسعه توانمندی نیروی انسانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی جهت ارائه به هیئت رئیسه پژوهشگاه
 • انجام مطالعات لازم جهت غنی سازی مشاغل و تدوین برنامه های مناسب ارتقاء شغلی و حرفه ای
 • برنامه ریزی توسعه منابع انسانی اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی
 • راهبری تدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز و مدیریت اجرای آن در چارچوب برنامه های توسعه منابع انسانی
 • مدیریت فرآیند تامین نیروی انسانی
 • فراهم سازی زمینه های رشد و ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان
 • طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارکنان
 • طراحی، برنامه ریزی و مدیریت زیر سیستم های مربوط به نگهداشت کارکنان (جبران خدمات، مزایای رفاهی و بیمه، بهداشت حرفه ای، مدیریت مشارکتی، شهروندی سازمانی)
 • طراحی، برنامه ریزی و مدیریت زیر سیستم های مربوط به توسعه کارکنان(برنامه ریزی مسیر شغلی، ارتقاء، آموزش، ارزیابی عملکرد، توانمندسازی حرفه ای و مدیریتی، جانشین پروری و ...)
 • همکاری و مشارکت در خصوص مکانیزه نمودن فرآیندها، طراحی، مدیریت و راهبری سیستم جامع منابع انسانی
 • باز طراحی و اصلاح مشوق های مالی برای کارکنان در چارچوب ضوابط مربوطه با توجه به توسعه ماموریت های پژوهشگاه نیرو (صرفا در حوزه پرداخت متغیر)
 • اجرا و اعمال قوانین و آیین نامه های استخدامی مصوب
 • مدیریت روابط کار و حل و فصل مسائل انضباطی کارکنان در چارچوب قوانین و آیین نامه های اداری و استخدامی مصوب
 • فرم صورتجلسه شورای درمان
 • فرم درخواست کاهش ساعت کار برای بیماران خاص
 • فرم درخواست برخورداری از مساعدت درماني (بخشی از هزينه مازاد درمانی – مستمری ماهانه)
 • فرم درخواست کارت بیماران خاص
 • فرم پرداخت كمك هزينه ازدواج دائم عضو مطابق با ماده 85 قانون تامين اجتماعی
 • فرم پرداخت كمك هزينه كفن و دفن مطابق با ماده 84 قانون تامين اجتماعی
 • فرم درخواست كمك هزينه كفن و دفن
 • فرم پرداخت كمك هزينه فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هريك از افراد تحت تكفل وی (ورثه بلافصل وی)
 • فرم پرداخت كمك هزينه ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و هريك از افراد تحت تكفل وی (ورثه بلافصل وی)
 • فرم درخواست بيمه تكميلی برای افراد بازنشسته
 • فرم درخواست ادامه تحصيل و پذيرش مدرك تحصيلی
 • نياز سنجي آموزشی
 • فرم پرداخت حق الجلسه
 • فرم پرداخت حق الزحمه داوری
 • فرم پرداخت حق الزحمه داوری طرح بهتام
 • فرم شناسنامه قرارداد همكاران پروژه‌ای-پاره‌وقت
 • فرم اصلاح ساعات حضور و درج ماموريت‌های اداری ساعتی همكاران پروژه‌ای-پاره‌وقت
 • فرم پرداخت حق‌الزحمه همكاران حق‌التحقیق
 • نامه درخواست متمم زماني
 • نامه درخواست تعديل قرارداد
 • فرم استرداد حسن انجام كار همكاران پروژه‌ای-پاره وقت
 • فرم تسويه حساب کارشناس/ محقق
 • فرم تسويه حساب همکار حق‌التحقیقی
 • فرم پرداخت علي الحساب همكاران پروژه‌‌ای-پاره وقت
 • فرم قرارداد خدمات تحقيقاتی و كارشناسی (صف)
 • فرم گردش كار همكاری پروژه‌ای-پاره‌وقت-ويژه واحدهای صف
 • فرم گردش كار قرارداد مشاور
 • فرم قرارداد مشاوره شخص حقیقی
 • فرم قرارداد خدمات تحقيقاتي و كارشناسی (ستاد)
 • فرم گردش كار همكاری پروژه‌ای-پاره‌وقت-ويژه واحدهای ستاد
 • فرم قرارداد حق‌التحقيق
 • فرم قرارداد سرباز نخبه
 • فرم گزارش عملكرد سه ماهه سرباز نخبگان
 • فرم گردش كار قراردادهای نظارتی
 • فرم پرسشنامه استخدام
 • فرم تسويه حساب اعضاء تمام وقت
 • فرم انتقال ذخیره مرخصی
 • فرم گزارش توجيهی درخواست جذب نیروی انسانی تمام‌وقت پژوهشی
 • فرم گردش کار تغيير رسته غیرپژوهشی به رسته پژوهشی اعضای تمام وقت غیرهیأت علمی
 • فرم مدیریت پروژه‌های مصوب
 • فرم تایید میزان تسلط به نرم افزارها
 • فرم گواهی آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب
 • فرم معیارهای رفتاری تکریم ارباب رجوع
 • فرم ارائه پیشنهادات نو و ابتکاری
 • فرم تعریف پروژه‌های مصوب
 • فرم طرح تحقیقاتی و گزارش تحلیلی
 • فرم گزارش نهایی پروژه‌ها
 • فرم درخواست ارتقا رتبه
 • فرم شرح شغل و مشاغل پژوهشگاه نیرو
 • فرم خود اظهاری بیماری کرونا
 • فرم بازگشت به کار بیماران کرونا
 • فرم گردش کار انتقال دائم
 • فرم گردش کار جذب مامور
 • فرم اظهار نسبت فامیلی همکاران شرکتی و پروژه‌ای
 
 

اطلاعات تماس دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش

 • شماره تلفخانه: 9-88079400
 • شماره مستقیم دفتر منابع انسانی: 88581916
 • شماره داخلی دفتر منابع انسانی: 4589-4365
 • شماره نمابر پژوهشگاه: 88078296
 • نمابر دفتر منابع انسانی: 88581916
 • ایمیل :HRM@nri.ac.ir