پنجشنبه 28 تیر 1403
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود1028
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود876
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود1214
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود886
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود975
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود718
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود3993
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود782
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود1180
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود948
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود666
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود808
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود673