شنبه 30 تیر 1403
از جمله ماموریت‌های مهم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در کنار تولید علم، گسترش اخلاق و موازین پژوهش است. اگر چه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها و موسسات علمی کشور اندک است، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد برای یکسان‌سازی روند نحوه بررسی این تخلفات ضروری است.

اهداف این کارگروه عبارت است از:

 • صیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهشگران
 • ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و پایبندی به آن در جامعه علمی
 • تربیت دانش‌آموختگان عامل به رفتار حرفه‌ای در عرصه علمی
 • بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح موسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی‌ربط.
 • پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی.
 • ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع‌رسانی در سطح موسسه.
 • برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیأت‌علمی، دانشجویان و کارکنان موسسه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن.
 • اطلاع‌رسانی درخصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود.
 • بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی.
 • اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارائه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع.
 • بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که بر اساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آن‌ها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه است.