طراحی سایت
پنجشنبه 19 تیر 1399
EN
گروه‌های پژوهشی
مراکز توسعه فناوری
طرح‌ها و اسناد توسعه فناوری
مرکز آبانیرو
وزارت نیرو در برنامه راهبردی خود، تامین خدمات آزمایشگاهی، پایش و نظارت بر رعایت استانداردها، ارتقا کیفی قطعات و تجهیزات و همچنین توسعه و ترویج و تدوین استاندارد را تصریح نموده است. مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) عهده‌دار تحقق برنامه راهبردی وزارت نیرو در موضوعات مذکور می‌باشد. از اصلی‌ترین مزایای تشکیل این مرکز تحقق اهدافی نظیر ایجاد وحدت رویه و انسجام بخشی در فرآیندهای کنترل کیفیت در صنعت برق و انرژی، سیاستگذاری‌های متمرکز و توسعه توانمندی‌های ساخت داخل، ارتقا کیفی کالاها بویژه محصولات داخلی و توسعه بازارهای هدف اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، یکپارچگی و قابلیت اعتماد اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و تأمین کنترل کیفیت در صنعت برق و انرژی است.
پژوهشکده‌ها
آزمایشگاه‌های مرجع
فراخوان واگذاری پروژه‌های فناورانه

طراحی سایت