طراحی سایت
یکشنبه 27 بهمن 1398
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

آرمان صفائی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

آیدین غزنوی اسکوئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

اصغر نجفی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

افسانه سادات لاریمی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مدیر پروژه‌ پژوهشکده تولید نیرو

الهه حبیبی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیر اکبری گرکانی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر پروژه‌ معاونت پژوهشی

امیر سهرابی کاشانی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مجری طرح پژوهشکده انرژی و محیط زیست

امیرحسین خلیلی گرکانی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

جمال عبداله‌پور

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

جواد نظافت نمینی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

جواد نورعلیئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

جوانه ضیاتبری

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

حامد محبی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

حبیب‌اله رؤفی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حسام امیری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

حسین کوهانی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مجری طرح مركز توسعه فناوری نانو در صنعت برق

حمید جهانگیر

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

حمید دانائی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

حمیدرضا آراسته

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حمیدرضا بزی

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

مجری طرح دبیرخانه تحقیقات برق

حمیدرضا پیرودین نبی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

داود محمدی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

داور ابراهیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

رامين پايدار راوندی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

زهرا دلاورمقدم

گروه پژوهشی محیط‌زیست

زهره سلیمیان

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

زینب نوروزی تیسه

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

سارا محسنی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

سعید باب

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ پژوهشکده تولید نیرو

سعید سهمانی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های گازی

سمیه علی جانی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

سید ابوالفضل موسوی ترشیزی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

سید سعید ضیایی طباطبایی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

شهناز عسگری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

صبریه چوبکار

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

عباس یوسف‌پور

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

عبداله مصطفایی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مجری طرح پژوهشکده انرژی و محیط زیست

عطیه کشاورز

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

علی اصغر ذکاوتی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

علی سبزی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مسئول آزمایشگاه مرجع معاونت پژوهشی

علی صالحی شبستری

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

علی صلواتی زاده

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

علی مهدیخانی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

علی هاشمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

فاطمه دبیر

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

فرزانه مرتضوی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرهاد متین‌فر

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مجتبی گیلوانژاد

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مجید رضائی آبادچی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مجید قهرمان افشار

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

محسن سلیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

محمد ابراهیم سربندی فراهانی

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

محمد چمنی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

محمد گل محمد

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

محمد‌علی جعفری صحنه‌سرايی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

محمدرضا جبارپور ستاری

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمدرضا طریحی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ مرکز برنامه ریزی و پشتیبانی فناورانه تحول دیجیتال در صنعت برق و انرژی

محمدمهدی اخلاقی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مرتضی حسین پور امام

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مرتضی شعبان‌زاده

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مرتضی فقیهی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مسعود آسایش

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

رئیس پژوهشکده تولید نیرو

مسعود سلطانی حسينی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مجری طرح معاونت فناوری

مصطفی امیرجان

گروه پژوهشی متالورژی

مصطفی گودرزی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انتقال

مهدی آقاامینی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مهدی رحیمی تاکامی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مهدی طبرزدی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مهدی مظفری پور

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهرنوش هور

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مدیر دفتر مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردها

مهسا صدیقی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

هانیه آرزمجو

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

هدی مولوی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

همایون برهمندپور

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

رئیس مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا

وهاب مکاری زاده

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

مدیر گروه‌پژوهشی معاونت پژوهشی

کامران غفاری اقدس

رئیس اداره فرآیندها و تشکیلات