طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

آرش یگانه فلاح

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر پروژه‌ معاونت پژوهشی

آرمان صفائی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

آزاده گودرزی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

آیدین غزنوی اسگوئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

احسان توکلی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

اشرف السادات پسندیده

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

اشکان ذوالریاستین

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

اشکان شمس

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

اعظم باجقلی

گروه پژوهشی متالورژی

مدیر دفتر مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها

اعظم مظفری

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

افسانه سادات لاریمی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مدیر پروژه‌ پژوهشکده تولید نیرو

الهه حبیبی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

امید بزاز

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

امیر اکبری گرکانی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر پروژه‌ معاونت پژوهشی

امیر حسین محمدزاده نیاکی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

امیر سهرابی کاشانی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مجری طرح پژوهشکده انرژی و محیط زیست

امیرحسین خلیلی گرکانی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

امین بیرامی ایناللو

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

ایرج تقی معز

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مسئول آزمایشگاه مرجع پژوهشکده انرژی و محیط زیست

ایمان صادقی محلی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

بابک امینی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر گروه‌پژوهشی مدیریت برنامه‌ریزی و کیفیت

بهنام علم‌دوست

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

پیمان پورمقدم

گروه پژوهشی محیط‌زیست

جعفر آقایاری

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های گازی

جعفر عباسی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

جمال عبداله‌پور

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

جواد قوامی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

جواد نظافت نمینی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

جواد نورعلیئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

جوانه ضیاتبری

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

حامد فراهت

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حامد محبی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

حبیب‌اله رؤفی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حسام امیری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

حسام فلاح آرانی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

حسن کاظم پورلیاسی

گروه پژوهشی متالورژی

حسین کوهانی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مجری طرح مركز توسعه فناوری نانو در صنعت برق

حمید ابراهیمی عراقی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

حمید جهانگیر

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

حمید دانائی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

حمیدرضا آراسته

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حمیدرضا بزی

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

مجری طرح دبیرخانه تحقیقات برق

حمیدرضا پیرودین نبی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

حمیدرضا خالصی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

داود محمدی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

داور ابراهیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

داوود عبداله زاده

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

رامين پايدار راوندی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

رامین حاجیان

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

رامین فخری اسفستانی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

زهرا دلاورمقدم

گروه پژوهشی محیط‌زیست

زهره سلیمیان

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

زینب نوروزی تیسه

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

سارا محسنی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

سعيد نظری كودهی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

سعید باب

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ پژوهشکده تولید نیرو

سعید سهمانی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های گازی

سعید قنبری

سعید محمودی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر طرح معاونت فناوری

سمیه صدری

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

سمیه علی جانی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

سیاوش منیعی

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

سید ابوالفضل موسوی ترشیزی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

سید احمد احمدی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

سید اسماعیل صالح فر

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

سید سعید ضیایی طباطبایی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

سید محمد مهدی عباسی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سید محمد نوبخت مطلق

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

سیدعلی سلامتی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

سیدمهدی موسوی‌مهر

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های بادی

سینا سالمی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های گازی

شبنم منصوری

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

شهریار بزرگمهری

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر گروه‌پژوهشی پژوهشکده انرژی و محیط زیست

شهناز عسگری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

صبریه چوبکار

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

صدرا میرمحمدی

صوفیا آهنج

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

طیبه سعدالدین

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

عباس بحری

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مجری طرح مركز توسعه فناوری توربین های بادی

عباس فیضی‌نیا

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مسئول آزمایشگاه مرجع معاونت پژوهشی

عباس یوسف‌پور

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

عبداله مصطفایی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مجری طرح پژوهشکده انرژی و محیط زیست

عسکر جانعلی‌زاده چوب‌بستی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

عطیه کشاورز

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

عظیم سلیمی‏‌نیای لاهیجی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

علی اصغر ذکاوتی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

علی اکبر اصغری نژاد

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

علی بخشی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

علی پوره

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مدیر پروژه‌ معاونت پژوهشی

علی چاپرک

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

علی سبزی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مسئول آزمایشگاه مرجع معاونت پژوهشی

علی صالحی شبستری

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

علی صلواتی زاده

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

علی صنعتگران محب‌علی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مسئول آزمایشگاه مرجع معاونت پژوهشی

علی محرمی

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

مدیر طرح مركز توسعه فناوری بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی

علی مهدیخانی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

علی هاشمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

علی کدیور

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انتقال

فاطمه دبیر

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

فاطمه نصری رودسری

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

فرامرز شیروانی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

فرزاد برهان آزاد

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

فرزانه عزيززاده آرائی

فرزانه مرتضوی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرشته رحمانی

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

فرهاد خسروی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

رئیس مرکز توسعه فناوری طراحی و ساخت قطعات و تأمین ملزومات واحدهای تولید توان

فرهاد متین‌فر

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

لادن خرسند صفایی

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

لیلا ظفری

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

لیلا عبدی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مائده ذاکرصالحی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر پروژه‌ معاونت پژوهشی

مجتبی طباطبائیان

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مجتبی گیلوانژاد

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مجید رضائی آبادچی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مجید قهرمان افشار

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

محسن سلیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

محسن ظهیر جوزدانی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد ابراهیم سربندی فراهانی

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

محمد احمدی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

محمد چمنی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

محمد صادق باقرپور

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

محمد گل محمد

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

محمد گودرزی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

محمد‌علی جعفری صحنه‌سرايی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

محمدباقر رویانی

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

محمدرضا جبارپور ستاری

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمدرضا شیرپی

گروه پژوهشی متالورژی

محمدرضا طریحی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ مرکز برنامه ریزی و پشتیبانی فناورانه تحول دیجیتال در صنعت برق و انرژی

محمدمهدی اخلاقی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

محمود تکابی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر پروژه‌ معاونت پژوهشی

مرتضی حسین پور

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایشی

مرتضی شعبان‌زاده

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مرتضی فقیهی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مرتضی مظفری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

رئیس مرکز توسعه فناوری اندازه گیری پیشرفته نیروگاهی

مریم امیرآبادی فراهانی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مریم بداغی

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

مریم شبرو

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مژده کریم نیا

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

مسعود آسایش

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

رئیس پژوهشکده تولید نیرو

مسعود رضائی سامان کندی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مسعود سلطانی حسينی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مجری طرح معاونت فناوری

مسعود قديمی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر طرح مركز توسعه فناوری توربین های گازی

مصطفی امیرجان

گروه پژوهشی متالورژی

مصطفی سلطانلو

گروه پژوهشی متالورژی

معصومه رحمانی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهدی آقاامینی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مهدی خاقانی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مهدی رحیمی تاکامی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مهدی رضایی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مهدی صحرائی

مهدی طبرزدی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مهدی فرهادخانی

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

مهدی متقی کرتویجی

رئیس اداره مدیریت پروژه

مهدی مظفری پور

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهدیه دهاقین

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مهدیه علی بخشی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

معاون مركز توسعه فناوری خودروبرقی

مهرنوش عابدی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهرنوش هور

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مدیر دفتر مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردها

مهسا صدیقی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مهسا علائی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

ناصر جعفری ندوشن

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

ندا یاوری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

نسترن ریاحی نوری

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

نفیسه نامجو

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مسئول آزمایشگاه مرجع معاونت پژوهشی

نوذر ایرانی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مسئول آزمایشگاه مرجع مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو

هادی نوروزی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

هانیه آرزمجو

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

هدی مولوی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

همایون برهمندپور

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

رئیس مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا

وحید حمیتی واقف

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

وهاب مکاری زاده

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

مدیر گروه‌پژوهشی معاونت پژوهشی

کامران غفاری اقدس

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

رئیس اداره فرآیندها و تشکیلات