طراحی سایت
جمعه 14 بهمن 1401
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

آرش كوكب پيك

گروه پژوهشی محیط‌زیست

رئیس اداره مهندسی ساختمان

آرش یگانه فلاح

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر پروژه‌ 

آرمان صفائی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

 

آیدین غزنوی اسگوئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

 

احسان توکلی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر گروه‌پژوهشی 

احسان لیوانی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

معاون 

احسان هاشم زاده

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

مدیر پروژه‌ پژوهشی

ارسلان حکمتی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

مدیر پروژه‌ 

اشرف السادات پسندیده

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

مدیر پروژه‌ 

اشکان شمس

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

 پژوهشکده انتقال

اعظم باجقلی

گروه پژوهشی متالورژی

مدیر دفتر مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها

اعظم مظفری

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجری طرح 

افسانه سادات لاریمی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مدیر پروژه‌ پژوهشکده تولید نیرو

افسون پرهیزگار

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

 

الهه حبیبی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر تشکیلات، روش‌ها و فناوری اطلاعات

امید ادیبی

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

 

امید بزاز

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مدیر پروژه‌ 

امید شاه‌حسینی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

امیر اکبری گرکانی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر پروژه‌ 

امیر حسین محمدزاده نیاکی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مجری طرح 

امیر سهرابی کاشانی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مجری طرح پژوهشکده انرژی و محیط زیست

امیر فرشاد فتحی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

 پژوهشکده توزیع برق

امیرحسین جعفری فرد

گروه پژوهشی ستاد

 مدیریت مالی و ذیحسابی

امیرحسین خلیلی گرکانی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مدیر پروژه‌ 

امین بیرامی ایناللو

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

مدیر پروژه‌ 

ایرج تقی معز

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مسئول آزمایشگاه مرجع پژوهشکده انرژی و محیط زیست

ایمان صادقی محلی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

مدیر طرح 

بابک امینی

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

مدیر مدیریت برنامه‌ریزی و کیفیت

بنفشه همدانی

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

مدیر طرح مركز توسعه فناوری انرژی خورشیدی

بهروز عارضی

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

مدیر پروژه‌ 

بهنام علم‌دوست

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مسئول آزمایشگاه مرجع 

پریسا فخری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر پروژه‌ 

پیمان پورمقدم

گروه پژوهشی محیط‌زیست

 

ثریا رستمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های بادی

جعفر آقایاری

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های گازی

جعفر عباسی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

جمال عبداله‌پور

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

 

جواد قوامی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

 

جواد نظافت نمینی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

جواد نورعلیئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مجری طرح 

جوانه ضیاتبری

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مدیر پروژه‌ 

حامد صحرائی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

 مركز توسعه فناوری توربین های بادی

حامد فراهت

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

حامد محبی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ 

حبیب‌اله رؤفی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

 

حسام امیری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر پروژه‌ 

حسام فلاح آرانی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

معاون مركز توسعه فناوری نانو در صنعت برق

حسن ابراهیمی راد

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

مدیر طرح مركز توسعه فناوری موتورهای الكتریكی پیشرفته

حسن کاظم پورلیاسی

گروه پژوهشی متالورژی

مدیر طرح 

حسین عزیزی مقدم

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

مدیر طرح 

حسین مهدی زاده کسرینه

گروه پژوهشی حقوق

مدیر گروه‌پژوهشی 

حسین کوهانی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

 

حمید ابراهیمی عراقی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

 پژوهشکده انتقال

حمید جهانگیر

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

مدیر پروژه‌ 

حمید دانائی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مجری طرح 

حمیدرضا آراسته

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

حمیدرضا بزی

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

مجری طرح دبیرخانه تحقیقات برق

حمیدرضا پیرمراد

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

 

حمیدرضا پیرودین نبی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

مدیر پروژه‌ 

حمیدرضا خالصی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مدیر گروه‌پژوهشی 

داود محمدی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

مجری طرح 

داور ابراهیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

داوود عبداله زاده

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

رامين پايدار راوندی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مدیر پروژه‌ 

رامین حاجیان

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

مدیر پروژه‌ 

رامین فخری اسفستانی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مسئول آزمایشگاه مرجع 

رضا نصیری زرندی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

مدیر پژوهشی

زهرا دلاورمقدم

گروه پژوهشی محیط‌زیست

 

زهرا مدیحی بیدگلی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

 

زهره سلیمیان

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

مدیر پروژه‌ 

زینب نوروزی تیسه

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مدیر پروژه‌ 

سارا خیامیم

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مدیر پروژه‌ 

سارا محسنی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مدیر پروژه‌ 

سحر راکعی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

سعيد نظری كودهی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مدیر طرح 

سعید باب

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ پژوهشکده تولید نیرو

سعید حاتمی

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

مدیر گروه‌پژوهشی 

سعید سهمانی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های گازی

سعید قنبری

 پژوهشکده انتقال

سعید محقق دولت آبادی

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

مجری طرح 

سعید محمودی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزش

سعید یگانه مظهر

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

 

سلمان رضازاده

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

 

سمیه صدری

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

 

سمیه علی جانی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

 

سمیه نعمتی

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

 

سیامک ابیضی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

مسئول آزمایشگاه مرجع 

سیاوش منیعی

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

سید ابوالفضل موسوی ترشیزی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر طرح 

سید اسماعیل صالح فر

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

 

سید سعید ضیایی طباطبایی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انرژی و محیط زیست

سید محسن هاشمی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

 

سید محمد مهدی عباسی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

سیدسعید طاهری

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مدیر پروژه‌ 

سیدعلی سلامتی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مدیر پروژه‌ 

سیدمهدی موسوی‌مهر

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های بادی

سینا سالمی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ مركز توسعه فناوری توربین های گازی

شبنم منصوری

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

 

شهریار بزرگمهری

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

سرپرست پژوهشکده انرژی و محیط زیست

صبریه چوبکار

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

صدرا میرمحمدی

گروه پژوهشی مدیریت مالی و بورس

 

صفر فرضعلي‌زاده

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

 

صوفیا آهنج

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

عباس بحری

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

 

عباس مارینی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

عبداله مصطفایی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

مجری طرح پژوهشکده انرژی و محیط زیست

عطیه کشاورز

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مدیر پروژه‌ 

عظیم سلیمی‏‌نیای لاهیجی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

 پژوهشکده توزیع برق

علی اصغر ذکاوتی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

معاون 

علی اکبر اصغری نژاد

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

 

علی بخشی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مجری طرح 

علی پوره

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مدیر پروژه‌ 

علی چاپرک

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

 

علی صالحی شبستری

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ 

علی صلواتی زاده

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

 

علی صنعتگران محب‌علی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مسئول آزمایشگاه مرجع 

علی محرمی

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

مدیر طرح مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش تولید صنعت برق

علی مرادی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

 

علی هاشمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی تست پنل فتوولتائیک

علی کدیور

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مدیر پروژه‌ پژوهشکده انتقال

علیرضا رهنورد

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر گروه‌پژوهشی 

علیرضا شیخی فینی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

 

فاطمه نصری رودسری

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

مسئول آزمایشگاه مرجع 

فرامرز شیروانی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

 دبیرخانه تحقیقات برق

فرخنده جباری

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

فرزانه عزيززاده آرائی

رئیس اداره رفاه و سلامت

فرزانه مرتضوی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

فرشته رحمانی

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

مدیر گروه‌پژوهشی 

فرشید منصوربخت

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مسئول آزمایشگاه مرجع 

فرهاد خسروی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

رئیس مرکز توسعه فناوری طراحی و ساخت قطعات و تأمین ملزومات واحدهای تولید توان

فرهاد متین‌فر

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر پروژه‌ 

لادن خرسند صفایی

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

مدیر پروژه‌ 

لیلا ظفری

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مدیر پروژه‌ 

لیلا عبدی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

مائده ذاکرصالحی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مدیر پروژه‌ 

مجتبی طباطبائیان

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر پروژه‌ 

مجتبی گیلوانژاد

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

 

مجید رحمانی نژاد

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

 پژوهشکده تولید نیرو

مجید رضائی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

مدیر گروه‌پژوهشی 

مجید رضائی آبادچی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

معاون توسعه مدیریت و منابع

محسن سلیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ 

محسن ظهیر جوزدانی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

محسن کیا

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

 

محمد ابراهیم سربندی فراهانی

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

سرپرست پژوهشکده تولید نیرو

محمد اسکویی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

رئیس مركز توسعه فناوری خودروبرقی

محمد چمنی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

 

محمد درفکی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

 

محمد صادق باقرپور

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مجری طرح 

محمد گل محمد

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست

محمد گودرزی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

معاون مدیر پژوهشی

محمد مرامی ساران

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

 

محمد نیکنامی

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

 

محمد‌علی جعفری صحنه‌سرايی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

 

محمدباقر رویانی

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

رئیس اداره خدمات پژوهشی

محمدرضا جبارپور ستاری

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر گروه‌پژوهشی 

محمدرضا شیبانی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

محمدرضا طریحی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ مرکز برنامه ریزی و پشتیبانی فناورانه تحول دیجیتال در صنعت برق و انرژی

محمدمهدی اخلاقی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مجری طرح 

محمود تکابی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر پروژه‌ 

مرتضی حسین پور

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر پروژه‌ مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایشی

مرتضی شعبان‌زاده

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

معاون 

مرتضی مظفری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

رئیس مرکز توسعه فناوری اندازه گیری پیشرفته نیروگاهی

مرتضی ممیزی مهرجردی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

 توسعه مدیریت و منابع

مرتضی مهرگو

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

 پژوهشکده انرژی و محیط زیست

مریم امیرآبادی فراهانی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر پروژه‌ 

مریم بداغی

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

 

مریم شبرو

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

معاون 

مسعود آسایش

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

رئیس پژوهشکده تولید نیرو

مسعود حسنی مرزونی

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

 

مسعود سلطانی حسينی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مجری طرح 

مسعود قديمی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر طرح مركز توسعه فناوری توربین های گازی

مصطفی سلطانلو

گروه پژوهشی متالورژی

مسئول آزمایشگاه مرجع 

معصومه رحمانی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

معصومه رستم نیاکان کلهری

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

مدیر پروژه‌ 

مهدی آقاامینی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مدیر پروژه‌ 

مهدی اکرمی‌نیا

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

 

مهدی بابایی رگنی

گروه پژوهشی الکترونیک قدرت

مدیر پروژه‌ پژوهشی

مهدی خاقانی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

 پژوهشکده تولید نیرو

مهدی رحیمی تاکامی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

 

مهدی رضایی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر طرح 

مهدی زراعتی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

مهدی صحرائی

 

مهدی طبرزدی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مدیر پروژه‌ 

مهدی فرهادخانی

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی

مدیر پروژه‌ 

مهدی متقی کرتویجی

گروه پژوهشی حسابداری و علوم مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

مهدی مظفری پور

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

مهدی هاشمی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

 

مهدیه دهاقین

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

 

مهدیه علی بخشی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

معاون مركز توسعه فناوری خودروبرقی

مهرنوش عابدی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

مهسا صدیقی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

 

مهسا علائی

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مجری طرح 

مونا رنجبر

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مدیر پروژه‌ 

ندا یاوری

گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق

مدیر گروه‌پژوهشی 

نوذر ایرانی

گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه

مسئول آزمایشگاه مرجع مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو

نیکی مسلمی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

سرپرست گروه 

هادی نوروزی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

مجری طرح 

هانیه آرزمجو

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

مدیر پروژه‌ 

همایون برهمندپور

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

رئیس مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا

وحید حمیتی واقف

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر طرح 

وهاب مکاری زاده

گروه پژوهشی مدیریت انرژی

مدیر گروه‌پژوهشی 

کامران غفاری اقدس

گروه پژوهشی حسابداری و علوم مالی