طراحی سایت
شنبه 28 دی 1398
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

اصغر نجفی

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

حامد محبی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

عباس یوسف‌پور

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

سید ابوالفضل موسوی ترشیزی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

داود محمدی

گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی

مهرنوش هور

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

جمال عبداله‌پور

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

افسانه لاریمی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

امیرحسین خلیلی گرکانی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

محمد گل محمد

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

هدی مولوی

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مهسا صدیقی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

آیدین غزنوی اسکوئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

حمیدرضا آراسته

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حمیدرضا پیرودین نبی

گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی

سمیه علی جانی

گروه پژوهشی محیط‌زیست

صبریه چوبکار

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

علی صالحی شبستری

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

مجید رضائی آبادچی

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

فاطمه دبیر

گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

مجید قهرمان افشار

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

مجتبی گیلوانژاد

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

محسن سلیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

محمدرضا جبارپور ستاری

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد‌علی جعفری صحنه‌سرايی

گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

مرتضی حسین پور امام

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مهدی طبرزدی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مهدی مظفری پور

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

داور ابراهیمی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

جواد نورعلیئی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

سید سعید ضیائی طباطبائی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

مهدی رحیمی تاکامی

گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

علی صلواتی زاده

گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی

الهه حبیبی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات