پنجشنبه 10 خرداد 1403

آدرس و تلفن‌های تماس

  • آدرس : تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان شهید عباسپور

  • 88581759 معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • 88581916 مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزش
  • 88364618 مدیریت پشتیبانی و امور زیربنایی
  • 88590137 مدیریت مالی و ذیحسابی
  • 88578264 مدیریت تشکیلات، روش ها و فناوری اطلاعات