شنبه 30 تیر 1403
 • راهبری ارائه و توسعه خدمات شهری به کارکنان در پژوهشگاه نیرو شامل تشریفات، رستوران، مهد کودک و ...
 • مدیریت بهره‌بردای، بهینه سازی و زیباسازی فضاها و ساختمان های اداری پژوهشگاه نیرو
 • مدیریت دارائی های فیزیکی پژوهشگاه نیرو
 • پیاد‌ه سازی سیاست های ابلاغ شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه پیشنهاد در خصوص سیاست‌ها و به‌روزآوری آن
 • مدیریت اجرای استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ارائه سرویس های اطلاعاتی با رویکرد ساختاری به فرآیندهای سازمانی
 • برنامه ریزی به منظور توسعه، بهبود و به‌روز رسانی امور مرتبط با اداره امور مرکز همایشها با هدف بهره برداری موثر از سالن های همایش و جلسات و کسب درآمد
 • برنامه‌ریزی و مدیریت امور اداری و اجرایی برگزاری سمینار، همایش ها و جلسات
 • مدیریت امور تعمیرات و نگهداری تجهیزات اداری، ساختمانی و خودروهای دولتی پژوهشگاه نیرو
 • تدوین، به روزرسانی و مدیریت اجرای آیین نامه های مرتبط با زندگی استاندارد اداری در پژوهشگاه نیرو
 • برنامه ریزی به منظور راه اندازی، توسعه و بهبود تاسیسات مکانیکی، برقی و مخابراتی، ابنیه، ساختمان و معماری، فضای سبز، امور ایمنی و ابزار دقیق
 • مدیریت بهره برداری، توسعه و بهبود تاسیسات مکانیکی، برقی و مخابراتی، ابنیه، ساختمان و معماری، فضای سبز، امور ایمنی و ابزار دقیق
 • مدیریت امور تعمیرات و نگهداری تجهیزات اداری، ساختمانی و خودروهای دولتی پژوهشگاه نیرو
 • تدوین، به روزرسانی و مدیریت اجرای آیین نامه های مرتبط با زندگی استاندارد اداری در پژوهشگاه نیرو
 • تدوین، به روز رسانی و مدیریت اجرای طرح جامع مدیریت شهری پژوهشگاه نیرو با همکاری واحدهای زیرمجموعه
 • ایجاد و به روزآوری نظام طبقه بندی، تنظیم، نگهداری اسناد و مدارک و تسریع در گردش مکاتبات و یکپارچه سازی و کنترل گردش مکاتبات در پژوهشگاه نیرو
 • برنامه‌ریزی، توسعه، بهبود، به روزرسانی و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی، توسعه، بهبود، به روزرسانی و مدیریت امور مرتبط با سلامت کارکنان