طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN

هدف شغل

تدوین و پیشنهاد طرح توسعه و ارتقاء امور زیربنائی و زیرساخت و راهبری امور واحدهای زیرمجموعه آن


وظایف اصلی شغل

 •  راهبری امور اجرایی واحدهای زیرمجموعه امور زیربنائی و زیرساخت
 •  تدوین و پیشنهاد طرح توسعه و ارتقاء عملکرد امور زیربنائی و زیرساخت

شرح وظایف تخصصی

 •  راهبری برنامه‌ریزی، توسعه، بهبود و به‌روز رسانی امور مرتبط با واحد
 •  راهبری ادارات زیرمجموعه امور زیربنائی و زیرساخت و ارائه راه‌کار جهت ارتقا و بهبود عملکرد آنها
 •  راهبری تدوین، به‌روزرسانی و پایش طرح کسب‌وکار واحدهای زیرمجموعه در راستای ایجاد درآمدهای مورد نیاز جهت بهبود سطح خدمات در پژوهشگاه
 •   ایجاد شورای مشورتی پژوهشگاه نیرو و برگزاری جلسات‌ آن به منظور تصویب برنامه و بودجه سالیانه امور زیربنائی و زیرساخت
 •   هدایت و جهت‌دهی بهینه‌سازی و مدیریت مصرف در پژوهشگاه نیرو
 •   تدوین، مدیریت اجرا و پایش پروژه‌های جاری واحد در راستای ارتقاء و بهبود خدمات شهری در پژوهشگاه
 •   تدوین، به روزرسانی و راهبری اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با زندگی استاندارد اداری و مدیریت شهری در پژوهشگاه
 •   مدیریت اجرای نظرسنجی سالیانه مبنی بر تشخیص میزان رضایت‌مندی کارکنان از امور اجرایی واحد
 •   انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف سازمانی از سوی مافوق