پنجشنبه 04 مرداد 1403

آدرس و تلفن‌های تماس

  • آدرس : تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان
  • تلفن : 9 - 88079400
  • فکس : 88078296
  • کد پستی: 1468613113
  • صندوق پستی: 14665517
  • آدرس پست الکترونیکی : info@nri.ac.ir