طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN

حمیدرضا میراسدی

  •  شماره مستقیم: 88364618
  •  ایمیل: hrmirasadi@nri.ac.ir

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1370

سوابق شغلی

  • معاون مدیریت پشتیبانی پژوهشگاه نیرو، 1397 تا کنون
  • مشاور معاونت توسعه منابع پژوهشگاه نیرو، 1396 تا 1397
  • مدیر بازرگانی پژوهشگاه نیرو، 1389 تا 1395
  • مسول بازرگانی پژوهشگاه نیرو، 1377 تا 1389
  • مسول بازرگانی شرکت متن، 1373 تا 1377