طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400

سمیه نعمتی

 •  شماره مستقیم:88581916
 •  داخلی :4365
 •  ایمیل:snemati@nri.ac.ir

سوابق تحصیلی

 • دکتری: مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات، دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی: ریاضی محض، دانشگاه الزهرا (س)

سوابق شغلی

 • معاون توسعه منابع انسانی و آموزش از سال 96 تاکنون
 • کارشناس پژوهشی گروه مدیریت و علوم اجتماعی از سال 96 تاکنون
 • مشاور حوزه منابع انسانی در پژوهشگاه نیرو پاییز 96
 • مشاور "حوزه مطالعات و پژوهش در حوزه مدیریت و توسعه منابع انسانی بانک سرمایه"
 • مدیر پروژه در پژوهشگاه نیرو از سال 1397 تاکنون
 • مشاور پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی شرکت سپاهان باتری سال 96-95
 • مشاور پروژه برنامه‌ریزی منابع انسانی شرکت سپاهان باتری سال 91-90
 • مشاور پروژه طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی شرکت برگ سال 1394
 • مشاور پروژه طراحی نظام جبران خدمات موسسه مالی و اعتباری کوثر سال 1391
 • مشاور پروژه تبیین راه‌کارهای توانمندسازی کارکنان دولت مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تدوین احکام مورد نیاز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) سال 91-90
 • تدریس در دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، و غیر انتفاعی ارشاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1390 تاکنون
 • راهنمایی و مشاوره ده‌ها عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد از سال 1395 تاکنون
 • همکاری در تالیف و تدوین مقالات علمی پژوهشی و کتب تخصصی حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و تئوری سازمان