طراحی سایت
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
EN
 • انجام مطالعات لازم و مشارکت در تدوین پیشنهاد در خصوص نحوه ساماندهی، برنامه ریزی، جذب، نگهداری و توسعه توانمندی نیروی انسانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی جهت ارائه به هیئت رئیسه پژوهشگاه
 • انجام مطالعات لازم جهت غنی سازی مشاغل و تدوین برنامه های مناسب ارتقاء شغلی و حرفه ای
 • برنامه ریزی توسعه منابع انسانی اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی
 • راهبری تدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز و مدیریت اجرای آن در چارچوب برنامه های توسعه منابع انسانی
 • مدیریت فرآیند تامین نیروی انسانی
 • فراهم سازی زمینه های رشد و ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان
 • طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارکنان
 • طراحی، برنامه ریزی و مدیریت زیر سیستم های مربوط به نگهداشت کارکنان (جبران خدمات، مزایای رفاهی و بیمه، بهداشت حرفه ای، مدیریت مشارکتی، شهروندی سازمانی)
 • طراحی، برنامه ریزی و مدیریت زیر سیستم های مربوط به توسعه کارکنان(برنامه ریزی مسیر شغلی، ارتقاء، آموزش، ارزیابی عملکرد، توانمندسازی حرفه ای و مدیریتی، جانشین پروری و ...)
 • همکاری و مشارکت در خصوص مکانیزه نمودن فرآیندها، طراحی، مدیریت و راهبری سیستم جامع منابع انسانی
 • باز طراحی و اصلاح مشوق های مالی برای کارکنان در چارچوب ضوابط مربوطه با توجه به توسعه ماموریت های پژوهشگاه نیرو (صرفا در حوزه پرداخت متغیر)
 • اجرا و اعمال قوانین و آیین نامه های استخدامی مصوب
 • مدیریت روابط کار و حل و فصل مسائل انضباطی کارکنان در چارچوب قوانین و آیین نامه های اداری و استخدامی مصوب

اطلاعات تماس دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش

 • شماره تلفخانه: 9-88079400
 • شماره مستقیم دفتر منابع انسانی: 88581916
 • شماره داخلی دفتر منابع انسانی: 4589-4365
 • شماره نمابر پژوهشگاه: 88078296
 • نمابر دفتر منابع انسانی: 88581916
 • ایمیل :HRM@nri.ac.ir