شنبه 30 تیر 1403
Image Alt TextImage Alt Text
Image Alt Text
Image Alt Text
 • طراحی مولکولی ترکیب گازهای سینتتیک جهت جایگزینی SF6 در تجهیزات فشار قوی با حفظ قدرت قطع و تحمل عایقی برابر SF6
 • طراحی و ساخت کلید فشار متوسط 2 مگاواتی DC
 • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی کلیدهای قدرت و ادوات کلیدزنی
 • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی خطوط انتقال و توزیع نیرو
 • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی افزایش ظرفیت و مانیتورینگ خطوط انتقال نیرو
 • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی پست‌های انتقال و توزیع نیرو
 • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه‌گیری
 • مطالعات مربوط به مسیرهای توسعه شبکه انتقال در طرح کلان ساختار راهبری شبکه برق ایران
 • بازنگری سند راهبردی و نقشه‌راه توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا
 • بازنگری سند راهبردی توسعه فناوری ساخت و بهره‌برداری از ترانسفورماتورهای قدرت
 • تدوین دستورالعمل الزام ­آور طراحی و احداث شبکه‌های توزیع در کلانشهرها مطابق با نیازها و ویژگی‌های کلانشهر تهران و مشهد
 • بررسی اثرات پدیده گرد و غبار بر تجهیزات شبکه توزیع برق اهواز و نحوه انتخاب تجهیزات متناسب با میزان آلودگی محاسبه‌ شده
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی تغيير سطوح ولتاژی شبکه فشار متوسط خوزستان به 20 كيلوولت با درنظرگيری تغييرات پست‌های انتقال و فوق توزيع با هدف بهبود آماد و پشتیبانی شبکه در شرایط وقوع حوادث طبیعی سخت- فاز اول: شهر اهواز
 • آینده پژوهی فناوری كلیدهای قدرت فشارقوی با تكنولوژی عایق CO2 و تركیبات آن
 • امکان سنجی و تدوین دانش فنی طراحی، ساخت و بکارگیری راکتورهای هموارساز در پستهای HVDC
 • تدوین ضوابط فنی راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) تجهیزات پست‌های عایق گازی (GIS)
 • نیازسنجی، تدوین و استخراج استانداردهای حوزه انتقال و اولویت‌بندی آنها
 • خدمات مشاوره­ای جهت فعالیت‌­های تحقیقاتی برق منطقه‌ای زنجان
 • پژوهش و تحقیق در زمینه نیازمندی‌ها و تهیه تجهیزات آزمایشگاه‌های مرجع
 • تعیین شرايط فنی اتصال به شبكه انواع منابع تولید پراكنده
 • تعیین الزامات، تجهیزات و حفاظت مورد نیاز برای ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی و نحوه تغییر پارامترهای طراحی شبکه توزیع کلانشهرها با حضور ایستگاه‌ها
 • بازنگری سند راهبردی توسعه فناوری‌های مرتبط با طراحی شبکه توزیع کلان‌شهرها
 • تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور حالت جامد 50 کیلوولت آمپر در رده ولتاژتوزیع
 • بررسی عملکرد سیستم مانیتورینگ online خطوط روی یک خط نمونه شبکه انتقال و فوق توزیع
 • تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مربوط به محدود ساز جریان خطا
 • مطالعه حوادث ناشی از وقوع ریزگردها در بهمن سال 95 در خوزستان و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت با تکیه بر مطالعات بین‌المللی
 • تدوین دستورالعمل فنی و اجرايی اتصال توليدات پراكنده به شبكه
 • تدوین سند راهبردی درخصوص مونیتورینگ پایش وضعیت و تخمین عمر ترانسفورماتورهای قدرت پست های فشارقوی
 • توسعه آزمایشگاه‌های حوزه انتقال صنعت برق
 • طرح سيستم مانيتورينگ online خطوط نيرو با هدف افزايش ميزان بارگيری خط
 • تدوین سند راهبردی و نقشه‌راه توسعه فناوری سیستم‌های انتقال برق با ظرفیت بالا
 • تدوین سند راهبردی توسعه فناوری‌های مرتبط با طراحی شبكه توزیع كلانشهرها
 • تدوین سند راهبردی مانیتورینگ ترانسفورماتورهای قدرت در پست‌های فشار قوی
 • بهینه‌سازی شبکه توزیع پایلوت شهر هوشمند
 • تدوین شاخص‌های كلیدی ارزیابی طراحی شبكه‌های توزیع در ایران با مطالعه موردی شبكه جنوب كرمان
 • خدمات مهندسی طرح جامع تامین برق پروژه قطعه اول طرح تامین و انتقال آب خلیج فارس
 • تزریق توان تولیدی نیروگاه فتوولتائیك 1 مگاواتی به شبكه
 • فاز صفر مطالعات سیاست پژوهی در حوزه محورهای كاری گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست
 • طراحی مفهومی و ملاحظات فنی پست‌های با ولتاژ بالاتر از 400 كیلوولت با مطالعه موردی پست 765 كیلوولت عسلویه
 • پشتیبانی و نظارت تولید صنعتی اسپیسر دمپر ST
 • پشتیبانی و نظارت تولید صنعتی دمپر پیچشی ضد گالوپینگ TDD
 • كوچك‌سازی پست‌های رده فوق توزیع در مناطق تحت پوشش برق تهران
 • تهیه و تدوین نرم‌افزار طراحی و توسعه بهینه و كاربردی شبكه‌های توزیع
 • انجام خدمات كارشناسی در زمینه شناسایی و ارزیابی تامین‌كنندگان تجهیزات حفاظت و كنترل دیجیتال پست‌های فشار قوی (رله‌های حفاظتی و سیستم اتوماسیون پست)
 • طراحی و استخراج مشخصات فنی پست فوق توزیع 63/20 كیلوولت با قابلیت مدیریت از راه دور
 • بررسی علل سوختن ترانس‌های قدرت 230 كیلوولت پست انجیرك برق منطقه‌ای باختر و ارائه راهكار جهت جلوگیری از آن
 • نظارت عالی بر اجرای پروژه كاهش تلفات شبكه توزیع منطقه فلكه مخابرات ارومیه
 • اجرای طرح جامع برق‌‌رسانی بر پایه سیستم جغرافیایی GIS در شهر نظرآباد
 • پیاده‌سازی سیستم DSC پست‌های پخش قدیم و جدید در مجموعه جام‌جم
 • تدوین دانش فنی مدیریت عمر ترانسفورماتورهای قدرت و اجرای آن بصورت پایلوت
 • مشاوره تهیه طرح كاهش تلفات در بخش مركزی چالوس
 • بررسی علل سوختن ترانسفورماتورهای زمین پست‌های فوق توزیع برق منطقه‌ای باختر و ارائه راهكار جهت جلوگیری از آن
 • برق‌رسانی با كاهش طول فیدرهای فشار ضعیف و توسعه فیدرهای فشار متوسط با هدف كاهش تلفات
 • طراحی و ساخت دمپر ضد گالوپینگ AGT برای خطوط انتقال سه باندله
 • بهینه‌سازی شبكه توزیع پایلوت شهر هوشمند
 • ارائه خدمات كارشناسی و دبیرخانه‌ای تهیه دستورالعمل‌های نظارت بر نصب، بهره‌برداری و پایش (گزارشگیری) تجهیزات شبكه‌های توزیع
 • اصلاح شبكه توزیع برق جام‌جم
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی تحلیل خطاهای مكانیكی ترانسفورماتورها با استفاده از روش آنالیز پاسخ فركانسی
 • بررسی علل سوختن ترانس‌های نوتر در پست‌های شبكه برق منطقه‌ای زنجان و ارائه راهكار جهت جلوگیری از آن
 • تدوین الگوریتم تخمین بار از زیرسیستم پخش بار نرم افزار DMS برنامه‌ریزی راهبردی شركت برق گیلان
 • افزایش ضریب اطمینان برقرسانی به مراكز حیاتی، حساس و مهم در شرایط اضطراری در شهر تهران
 • پشتیبانی، نظارت و تولید صنعتی سیستم مانیتورینگ online ترانسفورماتور
 • تهیه اسناد مناقصه اصلاح و بهینه‌سازی شبكه توزیع و طراحی و راه‌اندازی سیستم قرائت خودكار كنتور AMR شهرك‌های صنعتی
 • تكنولوژی مهم و كلیدی
 • ارائه راهكارهای طراحی و بهسازی شبكه توزیع جهت كاهش خسارت‌های ناشی از زلزله
 • طراحی و اصلاح بهینه شبكه توزیع منطقه فلكه مخابرات ارومیه با هدف كاهش تلفات
 • مشاوره امكان‌سنجی و بررسی فنی و اقتصادی طرح احداث پست فوق توزیع 63 كیلوولت مجموعه جام‌جم
 • تهیه نشریه فنی مشخصات عمومی و اجرایی "خطوط توزیع برق هوایی و كابلی فشار متوسط و ضعیف"
 • تهیه نشریه فنی عمومی و اجرایی پست‌های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 كیلوولت
 • پشتیبانی و نظارت بر تولید صنعتی هشدار دهنده زلزله
 • طراحی و اجرای سیستم كنترل و مانیتورینگ ترانسفورماتور online
 • تحقیق و تدوین استاندارد سیستم‌های DCS در پست‌های فشار قوی (انتقال و فوق توزیع)
 • طراحی و ساخت هشدار دهنده زلزله جهت مصارف عمومی
 • طراحی سیستم مانیتورینگ DCS در پست‌های برق جام‌جم شامل گرد‌آوری اطلاعات، مشخصات پست‌های جام‌جم
 • ارائه خدمات كمیته طرح بهینه ضوابط و معیارهای فنی صنعت برق
 • فاز صفر روش‌های نوین افزایش توان عبوری از خطوط بعنوان راهكاری عملی جهت استفاده بهینه از امكانات موجود و كاهش احداث خطوط جدید
 • فاز دوم طراحی سیستم DCS پست‌های توزیع جام‌جم – تهیه اسناد مناقصه
 • طرح جامع تامین برق ایستگاه‌های پخش تلویزیونی سازمان صدا و سیما و ارائه طرح بهینه جهت برق‌رسانی به این ایستگاه‌ها
 • شناسایی ربات‌های مورد استفاده در صنعت برق
 • بررسی مشكلات بهره‌برداری از پست‌های GIS و مانیتورینگ دما و فشار گاز SF6
 • طرح تعیین فنآوری‌های مورد نیاز صنعت برق و انرژی در حوزه كاری پژوهشكده انتقال و توزیع نیرو
 • مدل‌سازی دینامیكی پدیده گالوپینگ و طراحی و ساخت دمپرهای ضد گالوپینگ TDD و ST
 • مطالعه كاهش تجمع برف و یخ بر روی سیم‌ها و مقره‌های خطوط انتقال و فوق توزیع استان كردستان و تعیین نوع و روش مقابله با آن
 • تدوین استاندارد سیم محافظ خطوط انتقال نیرو
 • بررسی، تحقیق و تهیه ضوابط و معیارهای فنی شبكه‌های توزیع
 • تهیه طرح آزمایشگاه یراق‌آلات خطوط
 • امكان‌سنجی حذف انشعابات غیر مجاز و برق دزدی
 • كسب و تدوین دانش فنی بكارگیری سیستم‌های مانیتورینگ on line خطوط انتقال نیرو جهت افزایش توان عبوری
 • پشتیبانی و نظارت بر تولید صنعتی نرم‌افزار طراحی و توسعه بهینه و كاربردی شبكه‌های توزیع
 • تدوین نقشه‌ راه، استقرر رویه ارزیابی و اولویت‌بندی طرح‌های کاهش تلفات
 • توسعه آزمایشگاه رله و حفاظت
 • تحقیق و بررسی علل آسیب تجهیزات و شبكه در ناحیه تحت تغذیه فیدرهای F25 و F26 پست فوق‌توزیع شهید یاغچیان تبریز
 • بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده توسط مشاور اصلی فاز 1 پروژه خط 765 كیلوولت عسلویه- اصفهان
 • انجام خدمات مهندسی فاز طراحی سیستم اتوماسیون پست 132/20 كیلوولت سردرود
 • طراحی مفهومی و ملاحظات فنی پست‌های با ولتاژ بالاتر از 400 كیلوولت با مطالعه موردی پست 765 كیلوولت عسلویه
 • بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده توسط مشاور اصلی پروژه پست 765 كیلوولت عسلویه
 • تهیه طرح اتوماسیون توزیع و زیر ساخت‌های شبکه هوشمند جزیره هرمز
 • تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور حالت جامد 50 کیلوولت آمپر در رده ولتاژ توزیع