پنجشنبه 28 تیر 1403
با توجه به ماموریت گروه پژوهشی در راستای تقویت و گسترش تحقیقات در حوزه حسابداری و علوم مالی, اولویت‌های پژوهشی این گروه به شرح ذیل می‌باشد:
 • حسابداری مدیریت
 • - بررسی روش‌های انتقال تجربیات همکاران صنعت برق و انرژی برای استفاده گسترده‌تر‌ از دانش کسب‌شده
 • - بررسی چگونگی امکان تقسیم‌بندی تخصص‌های مختلف مالی در گروه‌های تخصصی‌
 • - بررسی امکان ایجاد آزمون‌های مختلف تخصصی مالی برای انتخاب مدیران در رده‌های مختلف و ایجاد امکان دریافت گواهی‌نامه تخصصی در طول خدمت کارکنان مالی
 • - طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای برای مدیران مالی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه
 • - تحلیل روش‌های حسابداری موثر بر عملکرد سرمایه‌های فکری صنعت برق
 • - بررسی عوامل زیست محیطی تاثیرگذار بر روش‌های قیمت‌گذاری برق
 • - بررسی جایگاه نظام حسابداری زیست محیطی در روش یکسان حسابداری نیروگاه‌های حرارتی
 • - بررسی مسئولیت‌پذیری و اقدامات شرکت‌های صنعت برق در قبال مسائل زیست محیطی
 • - بررسی تحلیلی، طراحی و پیاده‌سازی روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت به‌ منظور تهیه سند بودجه‌ریزی عملیاتی سالانه و مدیریت هزینه‌ها
 • - بررسی روش‌های بهینه استفاده از گزارش‌های حسابداری مدیریت در تامین مالی پروژه‌ها
 • - کشف و استقرار سیستم‌های نوین بهایابی بر مبنای هدف در وزارت نیرو شرکت‌های تابعه
 • - بررسی امکان تولید ابزارهای سنجش مسئولیت از طریق گزارشگری مالی و متناسب نمودن آن با انگیزه‌های مدیران اجرایی
 • - بررسی تاثیر اطلاعات حاصل از هزینه‌یابی در افزایش کارایی مدیریت دارایی‌های صنعت برق و علل آموزشی، اجتماعی و روانی موانع عدم استفاده از گزارشات مالی
 • مهندسی حسابداری و نوآوری‌های فناورانه
 • - ایجاد داشبوردهای مدیریت مالی صنعت برق کشور و تهیه نرم‌افزار مربوطه
 • - تعریف پروژه ساز و کارهای اجرای تامین مالی پایدار پژوهش و نوآوری و کاربرد تکنولوژی‌های روز
 • - تدوین الگوی ریاضی و آزمون عوامل موثر بر وصول درآمد حاصل از فروش انرژی الکتریکی در شرکت‌های صنعت برق
 • - بهبود استفاده از گزارشات حسابداری و هوشمندسازی حسابداری و علوم مالی
 • - بررسی تاثیر فناوری بلاک چین و نرم‌افزار ابر در آینده حسابداری و حسابرسی به‌ منظور پیاده‌سازی آن در صنعت برق
 • - ایجاد داشبوردهای مدیریت مالی صنعت برق کشور و تهیه نرم‌افزار مربوطه
 • - تعریف پروژه ساز و کار‌های اجرای تامین مالی پایدار پژوهش و نوآوری و کاربرد تکنولوژی‌های روز
 • - تدوین الگوی ریاضی و آزمون عوامل موثر بر وصول درآمد حاصل از فروش انرژی الکتریکی در شرکت‌های صنعت برق
 • - بهبود استفاده از گزارشات حسابداری و هوشمندسازی حسابداری و علوم مالی
 • - بررسی تاثیر فناوری بلاک چین و نرم‌افزار ابر در آینده حسابداری و حسابرسی به‌ منظور پیاده‌سازی آن در صنعت برق
 • حسابرسی، کنترل داخلی و قانونی
 • - بررسی امکان استقرار بانک‌های رتبه‌بندی اعتباری برای شرکت‌ها و مشترکین برق
 • - بررسی تاثیر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها و توسعه کاربرد آن‌ها
 • - بررسی و ارائه راه‌کارهای روزآمد بهبود عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها و منابع مصارف شرکت‌ها
 • - مطالعه و ارائه راه‌کارهای تولید ابزارهای کنترل نامحسوس و ارائه مدل حسابرسی پروژه‌ها در صنعت برق
 • - عملیاتی نمودن کنترل نامحسوس در مدل‌های حسابرسی و نمونه‌سازی در پروژه‌های پژوهشی
 • - شناخت راه‌کارهای بهینه پوشش ریسک اوراق تامین مالی، خرید و فروش خارجی، تضامین و قوانین مرتبط
 • - بررسی کفایت روش‌ها و سیستم‌های مالی ـ اداری در تامین در تامین اهداف قوانین مالی پایه (قانون محاسبات، عمومی، ...)
 • حسابداری مالی و عمومی
 • - بررسی تاثیرات سود و زیانی قوانین و مقررات مالی مرتبط با حوزه حسابداری و علوم مالی در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع برق
 • - شناخت و معرفی یارانه‌‌های برق، در حالت‌های مختلف بازدهی
 • - بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع برق در حوزه حسابداری و علوم مالی
 • - بررسی تناسب استانداردهای حسابداری کاربردی در صنایع مختلف برق (تولید، انتقال، توزیع و فروش)
 • - معرفی روش‌های بررسی دائمی كفايت سرمايه در ساختار صورت‌های مالی با توجه به استاندارد‌های جهاني و كاهش بدهی‌های دولت
 • - بررسی تاثیرات سود و زیانی قوانین و مقررات مالی مرتبط با حوزه حسابداری و علوم مالی در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع برق
 • - شناخت و معرفی یارانه‌‌های برق، در حالت‌های مختلف بازدهی
 • - بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع برق در حوزه حسابداری و علوم مالی
 • - بررسی تناسب استانداردهای حسابداری کاربردی در صنایع مختلف برق (تولید، انتقال، توزیع و فروش)
 • - معرفی روش‌های بررسی دائمی كفايت سرمايه در ساختار صورت‌های مالی با توجه به استاندارد‌های جهاني و كاهش بدهی‌های دولت
 • اقتصاد مالی
 • - شناسایی و معرفی روش‌های تامین مالی پروژه‌های برق و انرژی‌
 • - شناسایی راه‌کارهای تامین مالی در ارتباط موثر با مشترکین برق
 • - بررسی روش‌های مختلف تامین مالی در بخش‌های دولتی و غیردولتی صنعت برق و ارائه‌ی مدل‌های مناسب تامین مالی
 • - اصلاح نظام مالی، تنوع‌بخشی، توسعه و جذب منابع مالی موردنیاز برای توسعه صنعت برق
 • - شناسایی مدل‌ها و تجربیات بین‌المللی و پیشنهاد مدل جامع قیمت‌گذاری تولید، انتقال و توزیع برق در کشور
 • - بررسی عوامل موثر بر قیمت برق علاوه بر نهاده‌های فیزیکی تولید برق
 • - تنوع بخشیدن به ابزار‌های مالی و سرمایه‌ای صنایع برق به‌ منظور کاهش قیمت تمام‌شده برق و افزایش سودآوری
 • - بررسی اثربخشی بودجه‌های تخصیص داده‌شده در بخش‌های مختلف برق و انرژی
 • سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی
 • - بررسی راه‌کارهای گسترش مشارکت مردمی و حضور بخش خصوصی و تعاونی در صنعت آب و برق
 • - بررسی موانع سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صنعت آب و برق و ارائه راه‌کارهای بهبود
 • - بررسی موانع مقرراتی، سازمانی و ساختاری تامین مالی در صنعت برق و راه‌کارهای مدیریت ریسک
 • - بررسی کفایت کاربرد تکنولوژی و وجود استانداردهای روز در نحوه تجدید ارزشیابی دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت‌های حوزه برق و انرژی
 • - بررسی تحلیلی روند دائمی رابطه بین بازار برق انرژی و رشد اقتصادی کشور
 • - مطالعه ساز و کار‌ها، استانداردها و الزامات بازارهای بورس انرژی شناسایی‌شده‌
 • - بررسی راه‌کارهای گسترش مشارکت مردمی و حضور بخش خصوصی و تعاونی در صنعت آب و برق
 • - بررسی موانع سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صنعت آب و برق و ارائه راه‌کارهای بهبود
 • - بررسی موانع مقرراتی، سازمانی و ساختاری تامین مالی در صنعت برق و راه‌کارهای مدیریت ریسک
 • - بررسی کفایت کاربرد تکنولوژی و وجود استانداردهای روز در نحوه تجدید ارزشیابی دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت‌های حوزه برق و انرژی
 • - بررسی تحلیلی روند دائمی رابطه بین بازار برق انرژی و رشد اقتصادی کشور
 • - مطالعه ساز و کار‌ها، استانداردها و الزامات بازارهای بورس انرژی شناسایی‌شده