طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN
  • برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی پروژه‌های پژوهشی سه ساله گروه حسابداری و علوم مالی
  • بررسی تحلیلی, طراحی و پیاده‌سازی روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت به منظور تهیه سند بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه
  • مدلی برای حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت تولید برق ایران
  • تدوین مبانی سند راهبردی و نقشه راه گروه پژوهشی حسابداری و علوم مالی
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت زمان‌گرا