طراحی سایت
شنبه 11 تیر 1401
جهت درخواست برگزاری وبینار در پژوهشگاه نیرو کلیک کنید. پس از تکمیل فرم به آدرس seminar@nri.ac.ir ارسال نمایید
  • مهلت ثبت نام پایان یافته است
  • مهلت ثبت نام پایان یافته است
  • مهلت ثبت نام پایان یافته است
  • مهلت ثبت نام پایان یافته است
  • مهلت ثبت نام پایان یافته است
  • مهلت ثبت نام پایان یافته است
  • مهلت ثبت نام پایان یافته است
فرهیخته گرامی: ضمن سپاس از شرکت در وبینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو، از شما دعوت می‌نماید تا با اختصاص اندک زمان خود در تکمیل فرم ارزیابی و نظرسنجی وبینارها، ما را در برگزاری هرچه بهتر رویدادها یاری نمایید
نظر سنجی وبینارهای پژوهشگاه نیرو
اداره نشر علم و پایش آینده‌نگاری پژوهشگاه نیرو