یکشنبه 06 اسفند 1402

قراردادهای همکاری (بعنوان مدیر طرح، مدیر پروژه یا ناظر پروژه) با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

 • قرارداد با دانشگاه تربیت مدرس- دکتر جعفریان - مدیر طرح تولید همزمان
 • قرارداد با دانشگاه امیرکبیر- دکتر منتظرین - مدیر طرح توربین‌های با راندمان بالا
 • قرارداد با دانشگاه امیرکبیر- دکتر بهرامی (ناظر)
 • قرارداد با دانشگاه امیرکبیر- دکتر طوسی (ناظر)
 • قرارداد با دانشگاه تهران- دکتر رئیسی(ناظر)
 • قرارداد با دانشگاه شریف- دکتر فرشچی (ناظر)
 • قرارداد با دانشگاه شریف- دکتر دورعلی (ناظر)
 • حمايت از دانشنامه دكترا در زمینه ساخت افزودنی قطعات (Additive Manufacturing)

دانشگاه‌های همکار

 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه امیرکبیر
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه شریف

شرکت‌های همکار

 • شرکت توگا (مپنا)
 • شرکت توربوتک
 • شرکت فرآذرآب

اطلاعات پروژه‌های مشترک درون پژوهشگاه

پروژه "ارتقاء F9 در شرایط محیطی نصب" با مرکز نگهداری و تعمیرات (بخش CM به آن مرکز واگذار شده است) مشترک انجام می‌شود.