طراحی سایت
پنجشنبه 07 مهر 1401

رئیس مرکز

مسعود آسایش
 •    داخلی: 4582
 •    شماره تماس مستقیم: 88073745
 •   آدرس پست الکترونیکیmasayesh@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك از دانشگاه صنعتی اميركبير، 1376
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك از دانشگاه صنعتی شریف، 1378
سوابق اجرایی:
 • پژوهشگاه نیرو از تیرماه سال 1377تاکنون
 • مدیر پروژه پژوهشگاه نیرو از سال 1379 تاکنون
 • مدیر گروه مکانیک از سال 1384 تا 1393
 • مدیر گروه تجهیزات دوار مکانیکی از سال 1393 تا 1398
 • رئیس مرکز توسعه فناوری توربین‌های گازی از سال 1394 تاکنون
 • رئیس پژوهشکده تولیدنیرو از سال 1398

اعضاء مرکز

مهدی آقاامینی
 •    داخلی: 4930
 •   آدرس پست الکترونیکی maghaamini@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی اميركبير
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (طراحی كاربردی) از دانشگاه علم و صنعت ايران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهش در گروه تجهیزات دوار مكانيكی پژوهشگاه نيرو از سال 1379 تا به حال

جعفر آقایاری
 •    داخلی: 4873
 •   آدرس پست الکترونیکی jaghayari@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) از دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشجوی دکتری: مهندسی مکانیک (دینامیک، کنترل و ارتعاشات) در دانشگاه بهشتی
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی در سازمان هوافضایی 1384-1382
 • کارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نیرو 1387-1385
 • مدیر پروژه در پژوهشگاه نیرو از سال 1388

سعید باب
 •    داخلی: 4930
 •   آدرس پست الکترونیکی sbab@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک (جامدات) دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • دکتری: مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) دانشگاه تربیت مدرس تهران
سوابق اجرایی:
 • استادیار پژوهشی در پژوهشگاه نیرو در پژوهشگاه نیرو از سال 1395
 • استاد مدعو در دانشگاه شهید رجائی (طراحی اجزا و دینامیک) از 1397-1396
 • کارشناس پژوهشی در شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه 1395-1393
 • مسئول آزمايشگاه صوت و ارتعاشات دانشگاه تربيت مدرس 1393-1391

احسان توکلی
 •    داخلی: 4809
 •    شماره تماس مستقیم: 88083364
 •   آدرس پست الکترونیکیetavakoli@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) از دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتری: مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق اجرایی:
 • مدیر گروه تجهیزات دوار مکانیکی در پژوهشگاه نیرو از 1398
 • استادیار پژوهشی در پژوهشگاه نیرو از 1395
 • کارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نیرو 1395-1393
 • مدیر پروژه‌های پژوهشی در پژوهشگاه نیرو از 1394
 • استاد مدعو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (انتقال حرارت، جریان مغشوش، مکانیک سیالات پیشرفته) از 1392
 • استاد مدعو در دانشگاه کاتولیک لووَن کشور بلژیک (شبیه سازی احتراق) 2015
 • پژوهشگر در دانشگاه کاتولیک لووَن کشور بلژیک 2012

سینا سالمی
 •    داخلی: 4253
 •   آدرس پست الکترونیکیssalemi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک(طراحی کابردی) از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • مربی پژوهشی در پژوهشگاه نیرو
 • سرپرست کارگاه ساخت
 • مدیر پروژه از سال 85 تا کنون
 • مدیر پروژه‌های طراحی، ساخت قطعات نیروگاهی و ساخت افزایشی(Additive Manufacturing)
 • راه اندازی آزمایشگاه تست شیرهای کنترلی
 • کارشناس کنترل کیفیت پروژه از سال 84 تا 85

مسعود قدیمی
 •    داخلی: 4873
 •   آدرس پست الکترونیکی mghadimi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد: مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتری: مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی پژوهشکده جهاد از سال 1383 تا 1384
 • کارشناس پژوهشی پژوهشکده شهید یزدانی (سازمان وزارت دفاع) از سال 1384 تا 1393
 • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از شهریور 1395
 • هيات علمی (استاديار) پژوهشگاه نيرو از سال 1396

نادر منتظرین
 •    داخلی: 4251
 •   آدرس پست الکترونیکیnmontazerin@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك از دانشگاه صنعتی شریف، 1359
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (تکنولوژی توربین‌های گازی) از دانشگاه کرنفیلد، 1362
 • دکتری: مهندسی مکانیک (انرژی کاربردی) از دانشگاه کرنفیلد، 1365
سوابق اجرایی:
 • مجری طرح توسعه تکنولوژی توربین گاز نیروگاهی با راندمان بالا، پژوهشگاه نیرو، از 1395
 • عضو کمیته تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربین گاز، پژوهشگاه نیرو، 1394
 • مدیر گروه حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 1392
 • معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1383-1382
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1372-1370 و 1382-1379

اصغر نجفی
 •    داخلی: 4249
 •   آدرس پست الکترونیکی anajafi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی: مهندسی مكانيك (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی اميركبير
 • كارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (طراحی كاربردی) از دانشگاه صنعتی شريف
 • دكتری: مهندسی مكانيك (طراحی كاربردی) از دانشگاه تربيت مدرس
سوابق اجرایی:
 • هيات علمی (استاديار) در پژوهشگاه نيرو از سال 93 تا كنون
 • مدير فنی آزمايشگاه ارتعاشات و آكوستيك از سال 93 تا كنون
 • كارشناس طراحی و ساخت سایلنسر برای ایجکتور نیروگاه بعثت (يك سال – پژوهشگاه نيرو)
 • مدير پروژه شناسايی مشخصات ديناميكی ياتاقان‌های غلتشی (پژوهشگاه نيرو- خاتمه يافته)
 • مدير پروژه آينده پژوهی روش‌های غيرمخرب جهت بازرسی توربين‌های گاز و بخار (پژوهشگاه نيرو- خاتمه يافته)