پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

طرح توربین‌های گازی راندمان بالا

نام پروژه
 • طراحی محفظه احتراق MGT-75
 • طراحی توربین MGT-75
 • طراحی کمپرسور MGT-75
 • طراحی مکانیکی، یکپارچه سازی، تولید و تست MGT-75

طرح کمپرسور

نام پروژه
 • ارتقاء توربین F9 در شرایط محیطی نصب

پروژه راه‌اندازی آزمایشگاه تست عملکردی شیرهای کنترلی

 

طرح ارتقای واحدهای گازی بزرگ نیروگاهی با فناوری‌های توسعه داده شده بومی

هدف :
واحدهای گازی نیروگاهی به دلیل طراحی برای شرایط ایزو (دما- ارتفاع- رطوبت) پس از نصب در کشور قادر به تامین توان و راندمان در نقطه طراحی نمی‌باشند. با وجود ظرفیت اسمی بالا در عمل به دلیل عدم تامین شرایط طراحی توان قابل تولید ذاتی این ماشین‌ها کاهش چشمگیری می بابند. از طرفی عمر برخی از این ماشین‌ها بالا بوده و فناوری‌های بکاررفته در آنها به چندین دهه قبل بر می‌گردد.
مرکز توسعه فناوری با بکارگیری مجرب ترین و متخصص ترین افراد و شرکت‌ها در کشور و توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری در طی سه سال گذشته، امروز توانسته است به اقدامات موثری در ارتقای این نوع از توربین‌های گازی دست یابد.
اهم فعالیت‌های صورت گرفته در دو نوع توربین گازی V94.2 و GEF9 شامل تطبیق آنها با شرایط محیطی نصب و افزایش توان و عمر این واحد‌ها در ساعات مختلف و بخصوص پیک تولید بدون کاهش عمر در تولید پیک می‌باشد. امروز با استفاده از توانمندی‌های داخلی این فناوری‌ها در برخی واحد‌ها بکار گرفته شده و در حال برنامه ریزی و اجرا بر روی ناوگان می‌باشد.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه جامع بکارگیری فناوری‌های مرتبط با توربین‌های گازی بزرگ نیروگاهی

طرح توربین‌های گازی راندمان بالا

نام پروژه
 • ارتقاء توربین NGT150
 • بازنگری سند توربین گاز

طرح احتراق و سوخت

نام پروژه
 • طراحی و توسعه تکنولوژی و بومی‌سازی بازیابی گازهای ارسالی به فلر جهت تولید برق در توربین‌های گازی و موتورهای گازسوز و پیاده سازی در یک نمونه پایلوت
 • قرارداد با دانشگاه شهید بهشتی - بررسی تجربی پارامترهای موثر بر احتراق گاز سنتز در یک مشعل پیش آمیخته آزمایشگاهی در فشار اتمسفریک- دکتر امینیان
 • توسعه آزمایشگاه احتراق و سوخت
 • قرارداد با دانشگاه - بررسی فرایند پاشش سوخت­های مایع سنگین در محفظه احتراق توربین­‌های گازی مدرن- دکتر مجیدی

طرح کمپرسور

نام پروژه
 • ارتقاء V94.2 در شرایط محیطی نصب

طرح سیستم‌های مکانیکی

نام پروژه
 • سیستمهای بازرسی و NDT
 • توسعه آزمایشگاه AM
 • حمایت از پایان نامه دکتری AM

طرح تولید همزمان با روش‌های حرارتی و هیبریدی

نام پروژه
 • توسعه فناوری هیبرید حرارتی-غشایی به منظور تولید آب شیرین در کنار یک نیروگاه حرارتی
 • توسعه فناوری استفاده از حرارت بازیافتی واحد تولید برق برای بازچرخانی پساب یک واحد صنعتی
 • بازنگری سند تولید همزمان برق و آب