چهارشنبه 02 اسفند 1402

اطلاعات تماس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری ارتقاء واحدهای نیروگاهی

  • • آدرس پستی: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری ارتقاء واحدهای نیروگاهی
  • • شماره تلفن: 02188079400 (داخلی 4188 و 4778)
  • • شماره فکس: 02188078296
  • آدرس ایمیل:TDPPCenter@nri.ac.ir