چهارشنبه 02 اسفند 1402

اولویت‌های تحقیقاتی

  • پروژه‌های همراستا با اهداف اسناد توسعه فناوری پیشتیبان مرکز مورد حمایت خواهند بود.

خلاصه سند

گزارش نهایی سند