چهارشنبه 02 اسفند 1402
 • اکتساب دانش فنی طراحی موتورهای سنکرون رلوکتانسی و ساخت یک نمونه 3 کیلووات
 • تدوین نقشه راه توسعه ماشین های الکتریکی ابررسانا
 • استخراج مدل فرکانس بالای موتورهای سنکرون رلوکتانسی
 • کسب دانش فنی طراحی موتورهای سنکرون رلوکتانسی با آهنربای کمکی و ساخت یک نمونه 3 کیلو وات
 • کسب دانش فنی طراحی موتورهای سنکرون رلوکتانسی خود راه انداز و ساخت یک نمونه 3 کیلو وات
 • رصد وضعیت موتورهای رلوکتانسی مخصوص، روش های اندازه گیری بازدهی و روش های تشخیص خطا در موتورهای رلوکتانسی
 • تدوین برنامه عملیاتی توسعه فناوری‌های طراحی، ساخت و تولید و به کار گیری موتورهای رلوکتانسی
 • مطالعه در زمینه آهنرباهای دائم ابررسانا و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی جهت استفاده در ماشین‌های الکتریکی
 • کسب دانش فنی موتورهای جاروبرقی از نوع سوئچ رلوکتانس
 • تشکیل گروه پژوهشی در دانشگاه منتخب برای کسب دانش فنی طراحی و ساخت موتورهای سنکرون رلوکتانسی در بازه توانی چند کیلووات تا چند صد کیلووات
 • طراحی و ساخت موتور سنکرون رلوکتانسی با آهنربای دائم کمکی برای استفاده در کولر آبی
 • کسب دانش فنی موتورهای سنکرون رلوکتانسی تکفاز خط راه‌انداز برای استفاده در تجهیزات خانگی