طراحی سایت
شنبه 12 فروردین 1402

تماس با طرح انتقال و توسعه دانش و فناوری الکتروموتورهای سنکرون رلوکتانسی و ابررسانا

  • تهران-شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری الکتروموتورهای پیشرفته