چهارشنبه 02 اسفند 1402
با توجه به کمتر شناخته بودن موتورهای رلوکتانسی در صنایع کشور، ابتدا سه پروژه دانشگاهی برای ساخت سه نمونه موتور 3 کیلووات سنکرون رلوکتانسی، برای کاربردهای استاندارد صنعتی، تعریف شده است که هم اکنون در حال اجرا است. در ادامه، به بحث تعامل با صنعت برای تولیدی کردن محصولات این پژوهش‌ها پرداخته می‌شود.