طراحی سایت
پنجشنبه 27 مرداد 1401
  • برونسپاری قرارداد "تدوین دانش فنی طراحی و ساخت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم و ساخت یک نمونه 7.5 کیلو واتی " به جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
  • برونسپاری قرارداد "تدوین دانش فنی طراحی و ساخت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون گیربکس آسانسور " به جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
  • برونسپاری قرارداد " طراحی و ساخت موتور الکتریکی خطی سیستم محرک درب آسانسور " به دانشگاه اصفهان
  • و چندین قرارداد نظارت با دانشگاه های علم و صنعت ایران و کاشان