طراحی سایت
شنبه 12 فروردین 1402
ردیف
نام استاد
محل تدریس
رزومه
1 محمد حسن مرادی
بوعلی همدان
Download 
2 علی ديهيمی
بوعلی همدان
Download 
3 محمد رضا طوسی
بوعلی همدان
Download 
4 شهرام کریمی
رازی کرمانشاه
Download 
5 حمدی عبدی
رازی کرمانشاه
Download 
6 سید احمد رضا افسری
دانشگاه کاشان
Download 
7 سید عباس طاهر
دانشگاه کاشان
Download 
8 علی کریمی
دانشگاه کاشان
Download 
9 فاطمه جهانبانی اردکانی
دانشگاه یزد
Download 
10 علیرضا صدیقی
دانشگاه یزد
Download 
11 دکتر سید امین سعید
دانشگاه آزاد واحد یزد
12 الهه مشهور
دانشگاه چمران
Download 
13 علیرضا صفاریان 
دانشگاه چمران
Download 
14 نیما امجدی 
دانشگاه سمنان
Download 
15 مصطفی جزایری
دانشگاه سمنان
Download 
16 زهرا مروج 
دانشگاه سمنان
Download 
17 وحید تلاوت
ارومیه
Download 
18 بهروز طوسی
ارومیه
Download 
19 محمد فرهادی کنگرلو
ارومیه
Download 
20 سجاد گلوانی
ارومیه
Download 
21 مصطفی محمدیان
تربیت مدرس
Download 
22 حسین سیفی
تربیت مدرس
Download 
23 محمودرضا حقی فام
تربیت مدرس
Download 
24 محسن پارسا مقدم
تربیت مدرس
Download 
25 رضا بیرانوند
تربیت مدرس
Download 
26 دکتر محمود فتوحی فیروز اباد
دانشگاه صنعتی شریف
Download 
27 حسن منصف
دانشگاه تهران
Download 
28 فرخ امینی فر
دانشگاه تهران
Download 
29 سعید افشارنیا
دانشگاه تهران
Download 
30 دکتر حمید لسانی
دانشگاه تهران
Download 
31 امیر عبدالهی
باهنر کرمان
Download 
32 دکتر حسين هژبری
باهنر کرمان
Download 
33 محمد احمدیان
شهید بهشتی
Download 
34 محمد محمدی
شیراز
Download 
35 محمد مردانه
شیراز
36 محمد رستگار
شیراز
Download 
37 محمد امین لطیفی
صنعتی اصفهان
Download 
38 دکتر همدانی گلشن
صنعتی اصفهان
Download 
39 دکتر مهدی معلم
صنعتی اصفهان
Download 
40 رحمت الله هوشمند
دانشگاه اصفهان
Download 
41 اسکندر قلی پورشهرکی
دانشگاه اصفهان
Download 
42 مسعود علی اکبر گلکار
خواجه نصیر
Download 
43 علیرضا فریدونیان
خواجه نصیر
Download 
44 احمدرضا تحسیری
خواجه نصیر
Download 
45 احمد رادان
خواجه نصیر
Download 
46 علی اصغر رضی کاظمی
خواجه نصیر
Download 
47 حسین مددی
صنعتی سهند
Download 
48 صادق جمالی
علم و صنعت ایران
Download 
49 احد کاظمی
علم و صنعت ایران
Download 
50 دکتر سید محمد شهرتاش
علم و صنعت ایران
Download 
51 حیدرعلی شایانفر
علم و صنعت ایران
Download 
52 محسن کلانتر
علم و صنعت ایران
Download 
53 شهرام جدید
علم و صنعت ایران
Download 
54 دکتر رضا دشتی
علم و صنعت ایران
Download 
55 علیرضا ذکریا زاده
علم و صنعت ایران
Download 
56 جواد ساده
فردوسی مشهد
Download 
57 جعفر عبادی
فردوسی مشهد
Download 
58 دکتر علیرضا پور حسین
فردوسی مشهد
59 سیاوش امین نژاد
دانشگاه گیلان
Download 
60 رویا احمدی آهنگر
دانشگاه مازندران
Download 
61 صباح دانیار
دانشگاه ایلام
Download 
62 امین مراد خانی
دانشگاه ایلام
Download 
63 رحمت اعظمی
دانشگاه ایلام
64 محمدرضا آقا ابراهیمی
دانشگاه بیرجند
Download 
65 عباس صابری نوقابی
دانشگاه بیرجند
Download 
66 حمید فلقی
دانشگاه بیرجند
Download 
67 دکتر مریم رمضانی
دانشگاه بیرجند
Download 
68 نوید غفارزاده
امام خمینی قزوین
Download 
69 عباس ربیعی
دانشگاه زنجان
Download 
70 سعید جلیل زاده
دانشگاه زنجان
Download 
71 سید هادی حسینی
دانشگاه زنجان
Download 
72 رضا نوروزیان
دانشگاه زنجان
Download 
73 کاظم مظلومی
دانشگاه زنجان
Download 
74 امیر باقری
دانشگاه زنجان
Download 
75 عبد الرضا ربیعی
دانشگاه شهرکرد
Download 
76 یاسر قهفرخی
دانشگاه شهرکرد
Download 
77 عباس کارگر
دانشگاه شهرکرد
Download 
78 حسن بیورانی
دانشگاه کردستان
Download 
79 علی حسامی نقشبندی
دانشگاه کردستان
Download 
80 نوید رضایی
دانشگاه کردستان
Download 
81 قباد شفیعی
دانشگاه کردستان
Download 
82 هیمن گل پیرا
دانشگاه کردستان
Download 
83 دکتر جلال شنوا
محقق اردبیلی
Download 
84 حسین شایقی
محقق اردبیلی
Download 
85 مصیب برناپور
دانشگاه یاسوج
Download 
86 دکتر حسین شاطری
صنعتی اراک
Download 
87 جواد صائبی
دانشگاه بجنورد
Download