پنجشنبه 24 خرداد 1403
شبكه توزیع انرژی الكتریكی بخش مهمی از یك سیستم قدرت به شمار می‌آید كه ارتباط میان سیستم انتقال و مصرف‌کنندگان را فراهم می‌سازد. اتوماسیون شبکه توزیع در سالیان اخیر به‌عنوان زیرساخت اصلی شبكه‌های توزیع و به‌عنوان راهی ناگزیر در راستای كاهش هزینه‌ها و افزایش كیفیت بهره‌برداری شبكه‌های توزیع از اهمیت چشمگیری برخوردار شده است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهند كه بیش از 80% قطعی برق مصرف‌كنندگان ناشی از بروز خطا در شبكه‌های توزیع است. ازاین‌رو افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی درزمینه اتوماسیون توزیع و توسعه روزافزون كاربرد آن در شبكه‌های توزیع با هدف كاهش مشكلات و رفع چالش‌های موجود شكل گرفته است. در این راستا سیستم‌های اتوماسیون توزیع به‌وسیله شرکت‌های بسیاری در سراسر دنیا به‌منظور دستیابی به اهدافی چون قابلیت اطمینان بالاتر و ارائه سرویس بهتر به مصرف‌كنندگان به كار گرفته شده است. از طرفی اتوماسیون توزیع پیش‌نیاز هوشمند سازی شبکه‌های برق است و شرکت‌های توزیع برق اهمیت زیادی برای اجرای مناسب و هر چه بهتر آن قائلند.
بر این اساس و با هدف رفع چالش‌های پیش روی توسعه و کاربرد فن‌اوری اتوماسیون توزیع و هم‌چنین بهبود بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع کشور، به شورای محترم آموزش، پژوهش و فن آوری وزارت نیرو پیشنهاد گردید نقشه راه توسعه فن آوری اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع برای افق زمانی ده ساله ( تا انتهای سال ١٤٠٤) تدوین گردد تا بر اساس آن این فناوری در قالبی نظام مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران، کسب شده و مورد استفاده واقع گردد. متعاقبا و پس از تایید پیشنهاد مطروحه، کمیته راهبری تدوین سند متشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت تشکیل و در سال 1394 سند توسعه فن آوری اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع تدوین و در تیرماه 1396، طرح مربوطه آغاز به کار نموده است.
  • کاهش مدت خاموشی
  • کاهش تلفات
  • تامین ولتاژ استاندارد
  • کاهش هزینه‌‏های بهره‌‏برداری
«در سال 1404 شرکت‏های توزیع برق کشور با هدف افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشتركين و قابلیت اطمینان ارائه‌ی خدمات از طریق متناسب‏سازی ساختار اتوماسیون در شبکه میزان شاخص قابلیت اطمینان SAIDI و SAIFI را به ترتیب به میزان 30% و 5% ناشی از بهره‌گیری از سیستم‌های اتوماسیون و فن‌آوری‌های نوین این عرصه برای کل کشور بهبود بخشیده و در عین حال به کاهش تلفات شبکه در زمینه صنعت برق دست یافته‌اند.»