طراحی سایت
جمعه 07 بهمن 1401
 
 • طراحی سازوکار استخراج هزينه خاموشی برق در سطح ملی
 • تهیه دستورالعمل استخراج شاخص‌های شدت اتوماسیون توزيع به تفكيك شركت‌های توزيع برق کشور
 • بازنگری دستورالعمل اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع با هدف اجرای اتوماسیون توزیع
 • تهیه و تدوین دستورالعمل انتقال و رصد فناوری DM S
 • تهیه و تدوین دستورالعمل انتقال فناوری و رصد فناوری اسکادا و پروتکل‌ها
 • طراحی سازوکار ارزيابی شدت اتوماسيون توزيع
 • تدوين برنامه كاربردی تعيين نقاط اتوماسيون توزيع
 • استقرار كامل GIS با اطلاعات بروز شده در شركت‌های توزيع
 • طراحی معماری نرم‌افزار ملی اسكادا و هدايت توليدگنندگان به استانداردسازی فناوری
 • تحقيق و توسعه بر روی بومی‌سازی و به‌کارگیری پروتكل‌های ارتباطی
 • تهیه طرح تكميل آزمايشگاه‌های مرجع اتوماسیون توزیع داخل كشور
 • به‌روزرسانی رويه اجرايی اتوماسيون توزيع ابلاغی توانیر با ملاحظات هوشمندسازی شبکه
 • رصد فناوری‌های نوظهور و نوآوری‌های فناورانه رهبران فناوری اتوماسيون توزيع در دنيا
 • طراحی و اجرای بسته تشويقی جهت سرمايه‌گذاری روی IED و ریکلوزر و سکشنالایزر در كشور
 • برگزاری دوره جامع متمركز اتوماسيون توزيع برای كل شركت‌های توزيع
 • تدوین دوره جامع اتوماسیون توزیع
 • حمايت از ايجاد دوره‌های آموزشی و بازآموزی سيستم‌های اتوماسيون توزيع در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی
 • تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع
 • بررسي و مقايسه عملكرد فناوری‌های داخلی و بین‌المللی
 • ظرفيت‌سازی شركت‌های مهندسی و پيمانكاری جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا
 • تسهيل ورود پيمانكاران استفاده كننده از تجهيزات داخلی دارای تأییدیه معتبر به مناقصات اتوماسيون توزيع
 • تعريف دو طرح اتوماسيون نمونه با تجهيزات داخلی جهت تحريك بازار داخل در شركت‌های بهره‌بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مديريتی
 • شناسايی و ارزيابی توليدكنندگان داخلی ساير فناوری‌ها و هدايت جهت اخذ تأییدیه بين‌المللی
 • عرضه برق به مشتركين متناسب بار نيازهای خاص آنان (تعرفه مبتنی بر پايايی)
 • تأمین منابع از طريق صرفه‌جويی از محل كاهش تلفات توان با بازآرايی هوشمند شبكه
 • تأمین مالی كارفرمايان خارجی در پروژه‌های اتوماسيونی واگذارشده به پيمانكاران كشور
 • حمايت از حضور شركت‌های داخلی در نمايشگاه‌های بين‌المللی
 • بررسی و مطالعه بازار صادراتی كشورهای منطقه
 • ايجاد نگاه اقتصادی در شركت‌های توزيع از طريق تأمین نقدينگی بر مبنای ميزان خریدوفروش انرژی در بورس
 
 • تحقيق و توسعه و نمونه‌سازی نرم‌افزار DMS
 • اخذ تأییدیه بين‌المللی برای DMSهای توسعه يافته
 
 • تهیه دستورالعمل انتقال فناوری IED
 • اجرای طرح انتقال فناوری برای IED
 • نمونه‌سازی و توليد داخلی IED
 • تست و اخذ تاييديه بين‌المللی IED
 
 • تهیه دستورالعمل انتقال فناوری ریکلوزر و سکشنالایزر
 • اجرای طرح انتقال فناوری براي ریکلوزر و سکشنالایزر
 • نمونه‌سازی و توليد داخلی ریکلوزر و سکشنالایزر
 • تست و اخذ تاييديه بين‌المللی ریکلوزر و سکشنالایزر
 • تهیه مشخصات فنی حسگر جريان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه‌گيری
 • تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع دارای ارزش فناورانه
 • نمونه‌سازی و توليد داخلی فناوری‌های حسگر جريان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه‌گيری ولتاژ و جریان
 • تست و اخذ تاييديه بين‌المللی فناوری‌های حسگر جريان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه‌گيری ولتاژ و جریان

طرح پروژه‏‌های زیرساختی و سیاستی اتوماسیون توزیع

 • طراحی سازوکار استخراج هزينه خاموشي برق در سطح ملی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل استخراج شاخص‌های شدت اتوماسیون توزیع به تفکیک شرکت‌های توزیع کشور و سازوکار ارزیابی آن ‌ها
 • تحقيق بر روی نحوه بومی‌سازی و به‌کارگیری پروتكل‌های ارتباطی اتوماسیون توزیع
 • تدوین راهنمای بستر مخابراتی بهینه بر اساس ساختارهای مختلف شبکه توزیع در نقاط مختلف کشور و نیازمندی‌های مربوطه
 • تهیه دستورالعمل طراحی و مهندسی سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع و راهنمای آن
 • تدوین الزامات اطلاعات مکانی استقرار اتوماسیون توزیع و ممیزی آن
 • تدوین الزامات آزمون‌های تجهیزات اتوماسیون توزیع
 • طراحی و پیاده‌سازی آزمایشگاه شبیه‌سازی و بررسی تجهیزات سازندگان مختلف اتوماسیون توزیع از نظر عملکردی، امنیتی و ارتباطی
 • طراحی و اجرای دو پایلوت اتوماسيون نمونه با تجهيزات داخلي جهت تحريك بازار داخل در شركت‌هاي بهره‌بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مديريتی
 • طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه اسکادا
 • تهیه طرح تكميل آزمايشگاه‌های مرجع اتوماسیون توزیع داخل كشور

طرح کلان توسعه فناوری تجهیزات سخت افزاری موردنیاز اتوماسیون توزیع

 • ساخت و تولید بومی RTU هوشمند (قابل برنامه‌ریزی)
 • ساخت و تولید دستگاه‌های اندازه‌گیری هوشمند
 • ساخت و تولید رله‌های چند تابعه
 • ساخت و تولید مکان‌یاب خطا
 • ساخت و تولید نشان‌گر خطای خطوط هوایی و کابل‌های زمینی مودم‌دار
 • ساخت و تولید فناوری کنترل کننده ریکلوزر

طرح کلان توسعه فناوری تجهیزات نرم‌افزاری موردنیاز اتوماسیون توزیع

 • اولویت بندی ماژولهای نرم افزار DMS و تهیه مشخصات فنی نرم‌افزار بر اساس نیازمندی شرکتهای توزیع
 • تحقیق و توسعه نرم افزار DMS بر اساس مشخصات فنی تایید شده و نیازمندی شرکتهای توزیع
 • تهیه مشخصات فنی اسکادای شبکه توزیع
 • توسعه فناوری SCADA شبکه توزیع