چهارشنبه 02 اسفند 1402

اطلاعات تماس طرح توسعه فناوری اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع

  • آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، طرح توسعه فناوری اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع
  • تلفن: 88079400 -021 (داخلی 4222)
  • آدرس پست الکترونیکیADAS@nri.ac.ir