پنجشنبه 24 خرداد 1403
امروزه صنعت رباتيك در كشورهای پيشرفته توسعه چشم‌گيری داشته است. اين صنعت با ارائه نمودن راه حل‌های جديد برای رفع مشكلات در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی تاثيرگذار بوده است.
در بسیاری موارد بکارگیری ربات‌ها موجب افزایش سرعت تولید، بهبود كيفيت كار، كاهش مصرف انرژی و همچنین افزايش ايمنی و سلامت كاركنان می‌شود. از آنجا كه تامين انرژی الكتريكی به صورت پايدار برای هر کشوری بسيار حائز اهميت است، صنعت برق نیز می‌تواند با بكارگيري ربات‌ها در کاربردهايی همانند تعمير و بازرسی‌های دوره‌ای تجهيزات و اجزای شبكه قدرت بر شاخص‌های پايداری و قابلیت اطمینان تامين انرژی الكتريكی بيافزايد. در این راستا، پس از شناسايی ربات‌های كاربردی صنعت برق، ربات‌های اولويت‌دار با نظر كميته رباتيك توانير متشكل از خبرگان صنعت و اساتيد دانشگاه برای طراحی و ساخت برگزیده شدند. اين طرح در مهر ماه 1396 فعاليت خود برای دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت ربات‌های مورد نظر آغاز نموده است.
  • دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت ربات‌های الويت‌دار صنعت برق
  • بكارگيری ربات‌های الويت‌دار در پايلوت نيروگاهی و شبكه قدرت با هدف ايجاد تجربه مثبت برای استفاده از تكنولوژی‌های جديد در صنعت برق
  • بكارگيری تكنولوژی‌های جديد برای کاهش زمان و هزینه بازرسی، نگهداری و تعمیرات در صنعت برق
  • كمك به توانمند شدن بخش خصوصی در صنعت رباتيك در حوزه صنعت برق با هدف افزايش همكاری ميان صنعت و بخش خصوصی