پنجشنبه 24 خرداد 1403
  • پروژه " توسعه سامانه نرم‌افزاری مبتنی بر وب تشخيص هوشمند عيوب تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع با استفاده از تصاوير گرفته شده توسط پهپاد "

در حال حاضر پروژه خاتمه يافته وجود ندارد.

در حال حاضر پروژه مشترك با ساير بخش‌های پژوهشگاه نيرو در اين طرح فعال نمی‌باشد.