پنجشنبه 24 خرداد 1403

اطلاعات تماس طرح توسعه ربات‌های صنعت برق

  • آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوارشهید دادمان، پژوهشگاه نیرو
  • تلفن: 9 - 88079400 داخلی: 4462
  • آدرس ایمیل: robotics@nri.ac.ir