طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
همکاری‌های علمی طرح با دانشگاه‌ها و مراکز رشد و توسعه فناوری:
  • همكاری جهت اجرای پروژه" بررسی وضعيت کنونی سیستم بازيافت پساب‌های نمکی MVC در نیروگاه ایرانشهر و ارایه راه کارهای رفع نواقص، راه‌اندازی و بهره‌برداری " با دانشگاه شهید بهشتی