طراحی سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399
EN
  • مهندس محمد علی فرحناکیان مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق
  • مهندس نمازی مدیر کل دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  • دکتر علیرضا فاتحی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر
  • مهندس مسعود آسایش رئیس پژوهشکده تولید نیروی پژوهشگاه نیرو
  • دکتر حامد دشتی رئیس گروه راهبردی تحقیقات شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  • مهندس محمدرضا طورچی مقدم رئیس گروه ابزاردقیق و کنترل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی