طراحی سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399
EN
علی بخشی
 •    02188079400(داخلی 4476)
 •   آدرس پست الکترونیکیabakhshi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: دانشجوی مهندسی برق (گرایش کنترل)، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق (گرایش کنترل)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • کارشناسی: مهندسی برق (گرایش کنترل)، دانشگاه صنعتی شاهرود
سوابق اجرایی:
 • مدیر طرح ارتقا واستانداردسازی سیستم‌های پایش، کنترل و حفاظت نیروگاه‌ها 97 تا کنون
 • مدیر طرح طراحی سیستم کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی97 تا کنون
 • مدیر طرح طراحی سیستم کنترل نیروگاه‌های تجدید پذیر97 تا کنون
 • عضو کمیته‌های فنی تدوین استاندارد در حوزه پایش عملکرد سامانه‌های فتوولتائیک 97 تا کنون
 • دبیر شورای راهبری پایش حفاظت کنترل و ابزاردقیق نیروگاه‌های کشور 97 تاکنون
 • مجری طرح توسعه فناوری طراحی سیستم‌های کنترل نیروگاهی
 • كارشناسی پژوهشی گروه پایش و کنترل نیروگاه پژوهشگاه نيرو از سال 1391
 • کارشناس دفتر فنی و ناظر تاسیسات الکتریکی در شركت بهکارانجام از سال 1389
حمیدرضا خالصی
 •    داخلی: 4921
 •   آدرس پست الکترونیکی hrkhalesi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد: مهندسی پزشكی (بيوالكتريك)، دانشگاه صنعتی اميركبير
 • کارشناسی: مهندسی برق (الكترونيك)، دانشگاه علم و صنعت ايران
سوابق اجرایی:
 • عضو شورای راهبری گروه پايش و كنترل نيروگاه از سال 1394
 • مسئول آزمايشگاه اتوماسيون صنعتی از سال 1387
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1385

جوانه ضیاء طبری
 •    داخلی: 4290
 •   آدرس پست الکترونیکیJziatabari@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد: برق- کنترل، دانشگاه تربیت مدرس، 1386-1384

رامین فخری
 •    داخلی: 4744
 •   آدرس پست الکترونیکیRfakhri@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد: مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشگاه علوم و تحقيقات- تهران، 1393-1391
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک، نیروگاه، دانشگاه شهید بهشتی،پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، تهران، 1389-1384
سوابق اجرایی:
 • مدیر فنی آزمایشگاه آزمون عملکرد نیروگاه – پژوهشگاه نیرو: آبان 93 تاکنون

عباس يوسف‌پور
 •    داخلی: 4079
 •   آدرس پست الکترونیکیayousefpour@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی شيمی (نانوفناوری) از دانشگاه اميركبير تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی شيمی (نانوفناوری) از دانشگاه اميركبير تهران
 • کارشناسی: مهندسی شيمی (طراحی فرايند) از دانشگاه مازندران
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی گروه شيمی و فرايند پژوهشگاه نيرو