طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN
  • ارتقای ‌اقتدار ملی، تولید ثروت در صنعت برق از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در كشور
  • ارتقای نظام نوآوری در صنعت برق و تكمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن
  • توسعه «اقتصاد دانش‌بنیان» در صنعت برق از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین دستگاهی
  • ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» در حوزه صنعت برق و تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری
  • ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» در حوزه صنعت برق و تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری
  • تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شركتهای دانش‌بنیان در صنعت برق
  • توسعه فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار در صنعت برق
  • اعتلای ارتباطات بین‌المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری در حوزه صنعت برق