طراحی سایت
یکشنبه 06 فروردین 1402

اطلاعات تماس معاونت فناوری

  • تلفن: 88079400 و 88079395
  • دورنگار: 88078296 و 88079395
  • آدرس پست الکترونیکی:info@nri.ac.ir
  • تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، معاونت فناوری