طراحی سایت
یکشنبه 06 فروردین 1402
 • هماهنگی و هم‌افزایی بین برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های كلان توسعه فناوری صنعت برق كشور
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنعت برق
 • هدفمندسازی، هدایت و توسعه فناوری های کاربردی، تقاضا محور و مأموریت گرا در صنعت برق و كمك به تجاری‌سازی نتایج آن‌ها
 • توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری‌سازی و حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های طراحی مهندسی در صنعت برق
 • حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در صنعت برق کشور و ارتقای توان «مدیریت فناوری» در شركت‌های دانش بنیان
 • آینده نگاری و رصد فناوری، توسعه مراکز اطلاع رسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و تخصصی در صنعت برق
 • حمایت از ایجاد و تقویت زیرساخت‌های علمی، فناوری و نوآوری در صنعت برق
 • ارتقای كارآفرینی فناورانه و بهبود فضای كسب و كار دانش‌بنیان در صنعت برق و هدایت سرمایه‌های كشور جهت تولید كالاها و خدمات دانش‌بنیان
 • توسعه سازوكارهای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر و تأمین مالی لازم در اقتصاد دانش ‌بنیان در صنعت برق
 • کمک به ارتقاء نظام مالكیت فكری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری در صنعت برق
 • حمایت از ایجاد و توانمندسازی تشكل‌های خصوصی در زمینه تولید و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان در صنعت برق
 • حمایت از نفوذ فناوری‌های برتر در صنعت برق
 • تحریك تقاضا، بازارسازی و تضمین بازار برق برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنیان
 • توسعه دیپلماسی علم و فناوری در صنعت برق و ارتباطات بین‌المللی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در طرحهای دانش بنیان، هدایت سرمایه‌های انسانی و مالی ایرانیان خارج از كشور و توسعه شبكه‌های بین‌المللی علم و فناوری به ویژه در جهان اسلام با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط
 • رصد فرصت‌های بین‌المللی بمنظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و كسب فناوری‌های نوظهور با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط
 • توسعه فرآیندهای شناسایی، جذب و انتقال و انتشار فناوریها در صنعت برق کشور با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط
 • ریاست شورای فناوری در راستای اجرای برنامه راهبردی پژوهشگاه
 • هدایت و راهبری صنعت برق و صنایع وابسته در حوزه توسعه فناوری
 • نظارت بر فرآیند تحقق طرح‌های کلان پژوهشی و فناوری و تجاری سازی نتایج آن‌ها
 • نظارت بر نحوه تخصیص منابع مالی فناوری حاصل از درآمدهای عملیاتی و بودجه‌های انتقال فناوری
 • رایزنی و مذاکره با ذی نفعان کلیدی صنعت برق جهت تامین مالی طرح ها و بسترسازی جهت پیاده‌سازی موفق طرح ها (ایجاد ضمانت اجرایی)
 • تجهیز پژوهشگاه و ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام خدمات مهندسی و آزمایشگاهی و تایید محصول مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • تامین و تخصیص منابع مرتبط با ایجاد دانش و انتقال فناوری مورد نیاز در صنعت برق (اعم از فاینانس، سرمایه گذاری مشترك، بیع متقابل و ایجاد و توسعه سرمایه گذاری‌های مخاطره پذیر)