طراحی سایت
جمعه 13 تیر 1399
EN

دکتر مجید عمیدپور

مجيد عميدپور
 • معاونت تخصصی انرژی و محيط زيست پژوهشگاه نيرو
 • استاد تمام مهندسی سيستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی رشته مهندسی شیمی از دانشگاه تهران، 1367-1363
 • کارشنارسی ارشد رشته مهندسی شیمی(انرژی)، دانشگاه منچستر انگلستان، 1373-1371
 • دکترا رشته مهندسی شیمی(انرژی)، دانشگاه منچستر انگلستان، 1376-1373
سوابق اجرایی:
 • در سایت پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، معرفی ریاست این بخش موجود است.

دکتر امیرفرهنگ ستوده

امیر فرهنگ ستوده
 • معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست
 • عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، 1384-1378
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (سیستم‌های انرژی)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، 1388-1384
 • دکترای مهندسی مکانیک، مکانیک سیالات (سیستم‌های انرژی)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، 1393-1388

دکتر مالک شريعتی نياسر

مالک شریعتی نیاسر
 • مشاور پژوهشکده انرژی و محیط زیست
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی شیمی ( پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران) 1382 - 1377
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی (دانشگاه علوم و تحقیقات) 1385 - 1382
 • دكتری مهندسی مکانیک سیستم‌های انرژی(دانشکده مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی) 1396 – 1390