طراحی سایت
پنجشنبه 23 مرداد 1399
EN
 • دكتر مجيد عميدپور
 • (رئيس پژوهشكده انرژی و محيط زيست)
 • تلفكس رياست: 88079399

 • دكتر امير فرهنگ ستوده
  (معاون پژوهشكده)
 • داخلی : 4273

 • دکتر مالک شريعتی نياسر
  (مشاور پژوهشکده انرژی و محیط زیست)
 • داخلی : 4273

 • آزيتا ريحانی
  (مسئول دفتر پژوهشكده)
 • داخلی : 4273