طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
  • تحقيق و پژوهش در طراحی، پياده سازی و استقرار سامانه مدل سازی On-line پراكنش آلاينده‌های گازی و ذرات معلق در يك نيروگاه منتخب، مدير پروژه داخلی امير سهرابی كاشانی، محقق دانشگاهی دكتر وحيد اصفهانيان از دانشگاه تهران (در حال اجرا)

اين بخش در حال به روز رسانی است.

  • طراحی، تدوين و استقرار نظام پايش، گزارش دهی و راستی آزمايی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نيروگاه‌های حرارتی كشور (شرح خدمات نهايی شده، در حال واگذاری به محقق دانشگاهی)
  • طراحی، ساخت ،آزمون و شبيه سازی عملكرد نمونه نيمه صنعتی مشعل LNB (در حال مذاكره با برق حرارتی جهت اخذ تاييد)
  • ساخت واحد پايلوت جذب گاز CO2 با استفاده از ميكروجلبك از جريان خروجی دگازور واحد تصفيه آب نيروگاه شهيد رجايی