طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
  • همكاری جهت اجرای پروژه" تحقيق و پژوهش در طراحی، پياده سازی و استقرار سامانه مدل سازی On-line پراكنش آلاينده‌های گازی و ذرات معلق در يك نيروگاه منتخب " با دانشگاه تهران