طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401
یکی دیگر از اقدامات سند "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق"، تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم در حوزه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق می‌باشد.
مهم‌ترین وظایف این طرح در تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم در حوزه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق عبارت‌اند از:
  • جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و اسناد از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، واحدهای تولیدی و خدماتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌های صنفی و صنعتی برای تدوین استاندارد در حوزه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق
  • برگزاری جلسات با اشخاص حقوقی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، واحدهای تولیدی و خدماتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌های صنفی و صنعتی) برای انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری متقابل برای تهیه و تدوین استانداردها در حوزه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق
  • همکاری برای برگزاری، گردهمایی‌ها و همایش‌های مرتبط با تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق
  • ارتباط مؤثر با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت برای تشکیل کمیته¬های فنی متناظر جهت تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم در حوزه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق
در همین خصوص این دفتر در نظر دارد با همکاری مؤسسات مرتبط، استانداردهای ملی در حوزه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق را تهیه و تدوین نماید.

اين بخش در حال به روز رسانی است.

اين بخش در حال به روز رسانی است.