طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401
 • طراحی و ساخت دکل انتقال قدرت کامپوزیتی با روش پیچش الیاف و تست آن
 • بازنگری سند توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق ایران
 • بررسی عملکرد بازدارنده هیبریدی چند منظوره سبز در مقیاس صنعتی به منظور واگذاری دانش فنی
 • " مطالعه و ارزیابی فنی-اقتصادی- اجرایی فرآیند بهینه پیشگیری از خوردگی ناشی از گوگرد موجود در سوخت مازوت نیروگاه‌ها
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم اندازه گیری ضخامت رسوبات داخلی لوله‌های بویلر و کندانسور ازبیرون لوله
 • مقایسه خوردگی و شرایط بهره برداری بین نیروگاه‌های دارای برج خنک کن هلر و نیروگاه‌های دارای برج خنک کن ACC
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم پایش خوردگی سازه‌های بتنی مورد استفاده در صنعت برق
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت بازدارنده‌ها و افزودنی‌های مناسب به منظور حافظت از خوردگی در تجهیزات صنعت برق
 • امکان سنجی فنی اقتصادی و تهیه مدل عملیاتی ساخت سیستم‌های پایش خوردگی تجهیزات مختلف نیروگاهی به روش دستگاهی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم بازرسی قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تعیین میزان هیدروژن در سیکل آب و بخار نیروگاه و تشخیص آسیب‌های نای از آن به صورت آنلاین
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخیص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های کندانسور نیروگاهی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی ساخت سیستم تشخیص حفره دار شدن در لوله‌های کندانسور نیروگاهی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت آلیاژهای تیتانیوم مناسب جهت استفاده در نیروگاه‌های بخاری و گازی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و مدل عملیاتی ساخت کامپوزیت‌های مناسب جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی تولید پوشش‌های جدید جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق ( بغیر از پوشش‌های دمای بالا و پوشش‌های آلی و تبدیلی)
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخیص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های بویلر نیروگاه بخاری در حین کار
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم‌های نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش جریان اعمالی مورد استفاده در صنعت نیروگاهی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی تولید پوشش‌های آلی و تبدیلی جدید در تجهیزات با اولویت صنعت برق
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ایجاد پوشش‌های دمای بالا در قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی ساخت سیستم بازرسی سطوح داخلی لوله‌های واتروال نیروگاه‌های بخاری
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت فولادهای جدید مقاوم به خوردگی مناسب جهت استفاده در نیروگاه‌های آبی کشور