طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401

اطلاعات تماس طرح توسعه فناوری­‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق

  • آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، طرح توسعه فناوری­‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق
    مجری طرح: آقای داور رضاخانی
  • تلفن: 88079400 داخلی 4784
  • تلفن مستقیم: 88094320
  • دورنگار: 88078296
  • آدرس پست الکترونیکی Corrosion@nri.ac.ir