طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN

 

 

پروژه‌های بخش روشنایی

 • امکان سنجی ساخت لامپ‌های LED در کشور بر پایه سه تکنولوژی SMD، COB و MCOB
 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های استاندارد روشنایی
 • کسب دانش ساخت هسته لامپ‌های LED
 • ساخت هسته لامپ‌های LED
 • کسب دانش ساخت برد آلومینیومی لامپ‌های LED
 • ساخت برد آلومینیومی لامپ‌های LED
 • کسب دانش ساخت کینینگ لامپ‌های LED
 • ساخت کینینگ لامپ‌های LED
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی لامپ‌های LED
 • امکان سنجی ساخت لامپ‌های OLED در کشور
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارآیی لامپ‌های OLED
 • کسب دانش ساخت صفحات OLED با کاربرد روشنایی
 • ساخت صفحات OLED با کاربرد روشنایی
 • کسب دانش ساخت مدار واسط الکترونیکی لامپ‌های OLED با کاربرد روشنایی
 • ساخت مدار واسط الکترونیکی OLED با کاربرد روشنایی در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی لامپ‌های OLED
 • حمایت از تولید انبوه بالاست‌های الکترونیکی
 • تحقیق و مطالعه در خصوص روش‌های افزایش راندمان لامپ‌های فلورسنت فشرده و خطی
 • امکان سنجی ساخت لامپ‌های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان بالا در کشور و انتخاب نمونه
 • کسب دانش ساخت لامپ‌های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان بالا
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی لامپ‌های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان بالا
 • امکان سنجی ساخت سنسورهای تشخیص حضور در کشور
 • کسب دانش ساخت سنسورهای تشخیص حضور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی سنسورهای تشخیص حضور
 • امکان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در کشور
 • کسب دانش ساخت سنسورهای روشنایی
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی سنسورهای روشنایی
 • کسب دانش ساخت سیستم کنترل سیستم مدیریت روشنایی در ساختمان
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی سیستم کنترل سیستم مدیریت روشنایی در ساختمان
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی سیستم مدیریت روشنایی در ساختمان
 • تهیه آئین نامه اجرایی استفاده از سیستم مدیریت روشنایی در ساختمان
 • پیاده سازی پایلوت یک سیستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن

پروژه‌های بخش گرمایش آب و فضا

 • پتانسیل سنجی استفاده از پمپ‌های حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی در کشور
 • بررسی و تعیین تکنولوژی‌های بهینه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی در کشور
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی انواع پمپ‌های حرارتی
 • کسب دانش ساخت تکنولوژی‌های تعیین شده از پمپ حرارتی از طریق انتقال فناوری
 • پیاده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن
 • امکان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی 10 تا 1000 کیلووات و انتخاب سایزهای بهینه
 • کسب دانش ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی 10 تا 1000 کیلووات
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی 10 تا 1000 کیلووات
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی 10 تا 1000 کیلووات
 • پیاده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها
 • تهیه آئین نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان
 • امکان سنجی ساخت توربین گاز در رنج توانی 1 تا 5 مگاوات و انتخاب سایزهای بهینه
 • کسب دانش ساخت توربین گاز نمونه در رنج توانی 1 تا 5 مگاوات
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی توربین‌های گاز نمونه در رنج توانی 1 تا 5 مگاوات
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی توربینهای گاز در رنج توانی 1 تا 5 مگاوات
 • پیاده سازی پایلوت توربین گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها
 • تهیه آئین نامه اجرایی استفاده از توربین گاز در بخش ساختمان
 • امکان سنجی ساخت کلکتور خورشیدی لوله خلاء در کشور
 • کسب دانش ساخت کلکتورهای خورشیدی لوله خلاء در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی کلکتورهای خورشیدی لوله خلاء در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی سیستم کنترل آبگرمکن خورشیدی لوله خلا در کشور
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء
 • امکان سنجی ساخت کلکتور خورشیدی صفحه تخت در کشور
 • کسب دانش ساخت کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی سیستم کنترل آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت در کشور
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت
 • تهیه آئین نامه اجرایی استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی لوله خلاء و صفحه تخت در بخش ساختمان

پروژه‌های بخش لوازم خانگی

 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی کمپرسورهای دور متغیر با قابلیت کاربرد در یخچال‌ها و فریزرها
 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های استاندارد کمپرسورها با قابلیت کاربرد در یخچال‌ها و فریزرها
 • بازنگری استاندارد عملکرد و کارایی یخچال‌ها و فریزرهای خانگی
 • بازنگری استاندارد عملکرد و کارایی کابین های برودتی
 • کسب دانش طراحی و ساخت کمپرسورهای دور متغیر از طریق خرید
 • پیاده سازی پایلوت کمپرسور دور متغیر در یک یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آن
 • پیاده سازی پایلوت کمپرسور دور متغیر در یک کابین برودتی نمونه و بررسی اثرات آن
 • امکان سنجی ساخت موتورهای یونیورسال با قابلیت کاربرد در جارو برقی در کشور
 • کسب دانش ساخت موتورهای یونیورسال با قابلیت کاربرد در جارو برقی در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی موتور یونیورسال با قابلیت کاربرد در جارو برقی
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی موتورهای یونیورسال با قابلیت کاربرد در جارو برقی
 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های استاندارد موتورهای یونیورسال
 • امکان سنجی ساخت موتور DC بدون جاروبک با قابلیت کاربرد در ماشین لباسشویی در کشور
 • کسب دانش ساخت موتور DC بدون جاروبک با قابلیت کاربرد در ماشین لباسشویی در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی موتور DC بدون جاروبک
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی موتور DC بدون جاروبک با قابلیت کاربرد در ماشین لباسشویی
 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های استاندارد موتور DC بدون جاروبک با قابلیت کاربرد در ماشین لباسشویی
 • امکان سنجی ساخت پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی
 • کسب دانش ساخت پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی در کشور
 • طراحی، ساخت و تجاری سازی پمپ تخلیه با قابلیت کاربرد در ماشین ظرفشویی
 • تدوین استاندارد عملکرد و کارایی پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی
 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های استاندارد پمپ‌های تخلیه
 • برونسپاری پروژۀ " امکان سنجی فنی و اقتصادی تکنولوژی CCHP با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در کشور ایران " از طریق فراخوان به دانشگاه مالک اشتر
 • برونسپاری پروژۀ " امکان‌سنجی استفاده از سیستم‌های ذخیره‌سازی سرما درکاربری‌های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی و مشخص سازی چالش‌های موجود کاربرد این سیستم و ارائه راهکار مناسب برای رفع چالش‌ها" از طریق فراخوان به پژوهشگاه مواد و انرژی
 • برونسپاری پروژۀ " تحقیق و توسعه روی مبدل‌های حرارتی میکروکانال‌های مورد استفاده در سامانه‌های تهویه مطبوع" از طریق فراخوان به دانشگاه مالک اشتر
 • برونسپاری پروژۀ " ارتقاء کارایی انرژی و امکان سنجی جایگزینی مبردهای سازگار با محیط زیست در سردخانه‌های صنعتی بالای صفر و زير صفر كشور با توجه به توسعه فناوری های نوین در حوزه سردخانه ها در سطح دنیا " از طریق فراخوان به دانشگاه بین المللی قزوین
 • واحد مجری پروژۀ "مطالعه امکان‌سنجی جایگزینی الکتروموتورهای متداول با الکتروموتورهای BLDC در تجهیزات سرمایش " با همکاری مرکز موتورهای الکتریکی پیشرفته
 • واحد مجری پروژۀ " توسعه بازار کولرهای آبی" با همکاری مرکز موتورهای الکتریکی پیشرفته
 • انجام مطالعات سیاست‌های اعطای یارانه برای خرید سیستم‌های سرمایشی پر بازده
 • تدوین و بروزرسانی استاندارد برچسب انرژی سه تجهیز چیلر تراکمی ، داکت اسپلیت و vrf
 • امکان سنجی و استاندارد سازی استفاده از تکنولوژی‌های مختلف کولرهای آبی دو مرحله‌ای در اقلیم‌های مختلف کشور
 • امکان سنجی تولید مبردهای جایگزین جهت استفاده در سیستم‌های سرمایشی
 • مطالعه و بررسی (فاز صفر) راه اندازی و ساخت آزمایشگاه کولر آبی
 • بررسی و مطالعات اولیه (فاز صفر) راه اندازی و ساخت آزمایشگاه کولر گازی
 • بررسی و مطالعات اولیه (فاز صفر) راه اندازی آزمایشگاه مرجع هواساز