طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN

 

 

بخش توسعه و انتشار دانش

 • دعوت از محققین برجسته خارجی آگاه در زمینه فناوری‌های اولویت دار به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی در داخل کشور
 • حمايت از تجهیز آزمایشگاه‌های موجود و ایجاد مراکز آزمایشگاهی برای تحقیق و پژوهش در حوزه فناوری‌های اولویت دار
 • ايجاد رشته‌های دانشگاهی متناسب با نياز روزآمد حوزه فناوری‌های پربازده بخش ساختمان
 • برگزاری جلسات منظم بین اساتید دانشگاه و بخش صنعت و فعال تر شدن دفاتر ارتباط با صنعت
 • اعلام نیاز واحدهای صنعتی به دانشگاه‌ها و حمايت از پايان نامه‌های كارشناسی ارشد و دكتری مرتبط با توسعه فناوری‌های پربازده بخش ساختمان
 • برگزاری بازدیدهای علمی از کارخانجات و شرکت‌های معتبر صنعتی برای اساتید و دانشجویان
 • هدايت و حمايت‌های مادی و معنوی از تحقيقات و نوآوری‌های فناوری‌های پربازده بخش ساختمان
 • اعطای تسهیلات به وارد کنندگان و شرکت‌های خارجی
 • سنجش دقیق شرکت‌ها از لحاظ کیفیت محصولات تولیدی
 • ایجاد شرایط مناسب برای اعطای فرصت‌های مطالعاتی به محققین به منظور کسب دانش فناوری مورد نظر
 • مصاحبه با خبرگان و صنعت گران آشنا با فناوری‌های اواویت دار و بررسی امکان سنجی این فناوری‌ها
 • وضع قوانین به منظور ملزم کردن شرکت‌های خارجی به آموزش کارگران در صورت ورود محصول به کشور
 • انجام مطالعات راهبردی موردنياز درخصوص فناوری های پربازده بخش ساختمان
 • ملزم کردن دولت به حمایت از فرآیند مهندسی معکوس و تنظیم قوانین و دستورالعمل‎های مناسب جهت حمایت از تولیدکنندگان
 • برگزاری جلسات منظم با حضور کلیه نهادهای مسئول در زمینه توسعه فناوری

تامین منابع

 • كمك به تأمین مالی مراکز تحقيقاتی و دانشگاه‌ها از طريق اعطای تسهيلات بلندمدت کم‌بهره
 • اعطای تسهیلات و کاهش ریسک سرمایه‎گذاری در اجرای طرح‎های جدید
 • بازنگری نقش بانک مرکزی در نظام پولی کشور
 • تجدید نظر در تعرف‌های گمرکی
 • تخصیص بودجه مشخص برای صرفه جویی در انرژی
 • تحریک ایجاد زیرساخت‎های دانشی در حوزه‌های فناوری‌های اولویت دار
 • ایجاد سازمان‌های مالی و اعتباری و پرداخت تسهیلات
 • بررسی و بازنگری قوانین مالیاتی و اعطای معافیت و تسهیلات مالیاتی به به استفاده کنندگان از فناوری‌های اولویت دار
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک و نقشه راه اجرایی توسعه فناوری‌ها با همکاری سازمان های مرتبط
 • اعطای تسهیلات به افراد و فراهم آوردن شرایط مناسب برای آنان
 • تربيت و جذب نيروی انسانی متخصص موردنياز
 • برگزاری جلسات منظم میان متخصصان وذی ربطان از حوزه‌های قانونگذاری- اجرا- ارزیابی و ایجاد هماهنگی بین اصناف و قانون گزاران و مجریان

جهت دهی به سیستم

 • نظارت دقیق و منظم سازمان استاندارد بر کار آزمایشگاه‌های مرجع
 • تدوين نظام مميزی، ارزيابی، تراز يابی
 • تدوین نظام تشویقی و تنبیهی مناسب برای کارکنان
 • تدوين نظام مميزی، ارزيابی، تراز يابی و پیاده‎سازی استانداردهای مصوب
 • ايجاد ساز و كارهای مختلف انگيزشی-حمايتی از بنگاه‌هاي توليدكننده دانش و فناوري‌های اولویت دار حوزه فناوری‌های پربازده بخش ساختمان

کارآفرینی

 • برگزاری جلسات با خبرگان و به کارگیری نیرو های متخصص حوزه فناوری‌های پربازده بخش ساختمان و استفاده از تجربیات آنان
 • نظارت دقیق سازمان بازرسی و وزارت صنعت ،معدن بر روابط شرکت‌ها و جلوگیری از باند بازی
 • اعطای تسهیلات و در نظر گرفتن رده های مالیاتی مناسب برای ورود شرکت‌های نوپا و سرمایه گذار
 • حذف قوانین بی مورد و دست و پا گیر
 • محدود کردن واردات محصولات خارجی و سخت گیری اداره گمرک و بازرسی بر کیفیت محصولات خارجی
 • نظارت دقیق بر کیفیت کالاهای ورودی و در نظر گرفتن جریمه در صورت پایین بودن کیفیت محصول
 • بررسی دقیق تکنولوژی قبل از خرید در کارگروه‌های متشکل از خبرگان این حوزه
 • ساماندهی تولیدکنندگان محصولات توسط وزارت صنایع و عدم اعطای مجوز بی رویه

مشروعیت بخشی

 • تهیه برنامه های فرهنگی و آگاه‌سازی و ترويج و اطلاع رسانی عمومی در خصوص منافع استفاده از فناوری‌های پر بازده
 • ملزم کردن صدا و سیما به تهیه برنامه درباره فناوری‌های پر بازده و افزایش آگاهی اجتماعی مردم
 • تهیه برنامه جامع آموزش و آگاه‌سازی (سیاستگذاران، دانشگاهیان، صنعت¬کاران، بخش خصوصی (سرمایه گذاران)، عموم مصرف کنندگان)