طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN

معرفی همکاری های علمی طرح با دانشگاه ها و مراکز رشد و توسعه فناوری

فعالیت‌های انجام شده به این شرح است:
  • برگزاری فراخوان‌های پروژه‌های مرکز به صورت دانشگاهی .در حال حاضر عقد قرارداد با دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی، مالک اشتر، دانشگاه تهران و پژوهشگاه مواد و انرژی
  • عقد تفاهم‌نامه با مراکز فناوری از جمله انجمن حرارت و برودت ایران
  • استفاده از اساتید دانشگاه در نظارت پروژه‌های مرتبط با مرکز
  • بررسی و حمایت از طرح‌های انجام شده توسط مراکز علمی و معرفی آنها به صندوق حمایت از پژوهش و تجاری‌سازی.
  • جذب کارآموز از دانشگاه‌های کشور