پنجشنبه 28 تیر 1403
با توجه به اینكه ترانسفورماتورها جزء مهمترین تجهیزات شبكه بوده و حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های صنعت برق را به خود اختصاص می‌دهند، ضرورت همگامی با دانش فنی روز و توسعه فناوری‌های مرتبط با آن بر كسی پوشیده نیست. از طرفی بررسی آمار و اطلاعات مربوط به ترانسفورماتورها و سوابق بهره‌برداری آن‌ها در كشور نشان می‌دهد تعداد زیادی از ترانسفورماتورهای نصب شده در شبکه توزیع و انتقال دارای عمر طولانی مدت هستند. از این رو عیب‌یابی به موقع، ارزیابی وضعیت، برنامه تعمیر و نگهداری بهینه و نهایتاً مدیریت صحیح دوره عمر ترانسفورماتورها نتایج تاثیرگذاری در بهره‌برداری پایا و مدیریت دارایی‌های شبكه قدرت خواهد داشت.
با توجه به تجهيزات موجود، دانش فنی و تجربه كارشناسان پژوهشگاه نيرو در زمينه ترانسفورماتور، مركز توسعه فناوري هاي ترانسفورماتور تشكيل يافته است. دامنه فعاليت‌های اين مركز شامل موارد زير است:
 • آشنايی با دانش فنی روز دنيا در زمينه ترانسفورماتور
 • ارزيابی چالش‌های مرتبط با ترانسفورماتور در كشور و مطالعات انجام شده در اين حوزه
 • انجام آزمون‌های عيب‌يابی ترانسفورماتور
 • ارزيابی وضعيت، تحليل نتايج و ارائه راهكارهای مهندسی مديريت دوره عمر
 • شناسايی عيب و ارائه اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه
 • برنامه‌ريزی آزمون‌های آينده به همراه برنامه‌ريزی تعمير و نگهداری
 • مديريت بارگيری ترانسفورماتور
 • تخمين عمر باقيمانده و زمان جايگزينی ترانسفورماتور
پژوهشگاه نیرو با درك ضرورت انجام مطالعات جامع در حوزه ترانسفورماتور از سال 1382 اقدام به تعریف و اجرای پروژ‌های متعددی در این زمینه نموده و تجارب ارزشمندی كسب كرده است. با توجه به تجهیزات موجود و تامین سایر تجهیزات عیب‌یایب و ارزیابی وضعیت ترانسسفورماتور در قالب پروژه "تدوین دانش فنی مدیرت دوره عمر ترانسفورماتورهای قدرت و اجرای بصورت پایلوت" به كارفرمایی توانیر و همچنین پتانسیل ایجاد شده برای انجام آزمون و ارائه خدمات مهندسی به كلیه بهره‌برداران ترانسفورماتور، مركز توسعه فناوری های ترانسفورماتور از سال 1396 تشكیل یافت. نمونه‌ای از فعالیت‌های انجام شده توسط مركز در ادامه آمده است.
 • طراحی و اجرای سيستم مانيتورينگ on-line ترانسفورماتورهای قدرت، 1386
 • پشتيبانی، نظارت و توليد صنعتی سيستم مانيتورينگ on-line ترانسفورماتورهای قدرت، 1388
 • ايجاد پايگاه اطلاعاتی تحليل خطاهای مكانيكی ترانسفورماتورهای قدرت، 1389
 • بررسی علل سوختن ترانسفورماتورهای قدرت 230 كيلوولت پست انجيرك برق منطقه‌ای باختر و ارائه راهكار جهت جلوگيری از آن، 1389
 • بررسی علل سوختن ترانسفورماتورهای زمين برق منطقه‌ای باختر، 1388
 • بررسی علل سوختن ترانسفورماتورهای زمين برق منطقه‌ای زنجان، 1389
 • تدوين دانش فنی مديريت عمر ترانسفورماتورهای قدرت و اجرای آن بصورت پايلوت، 1391
 • اخذ گواهی‌نامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران طرح سيستم مانيتورينگ on-line ترانسفورماتورهای قدرت، 1388
 • انتشار ده‌ها مقاله در زمينه روش‌های عيب‌يابی، ارزيابی وضعيت و مديريت عمر ترانسفورماتورهای قدرت در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • زمینه سازی برای انتشار دانش فنی و كمك به تربيت و جذب نيروی انسانی متخصص در زمينه طراحی، ساخت و مدیریت دارایی ترانسفورماتورها
 • ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز، تسهیل دسترسی به منابع مالی و انسانی و رفع موانع توسعه فناوری های جدید
 • بهبود ساختار نهادی توسعه طرح و مدیریت دارایی ترانسفورماتورها
 • کمک به توسعه بازار در زمینه فناوری های جدید در زمینه طراحی، ساخت، بهره برداری بهینه و مدیریت دارایی ترانسفورماتورها
 • حمایت از توسعه دانش فنی طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای با فن آوری های نوین و ایجاد بستر مناسب برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز سازندگان داخلی این نوع از ترانسفورماتورها
 • طراحی و پیاده سازی برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای مدیریت دارایی و مدیریت عمر ترانسفورماتورها در سطح کشور
 • توسعه فناوری های کاهش تلفات در ترانسفورماتورها و بکارگیری ترانسفورماتورهای کم تلفات در شبکه در راستای کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری در زنجیره تامین برق
 • طراحی،ساخت و تولید نمونه های نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای با فن آوری های نوین و ایجاد بستر مناسب برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز سازندگان داخلی این نوع از ترانسفورماتورها
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی و توسعه نرم افزارهای کاربردی در زمینه طرح و مدیریت دارایی ترانسفورماتور